Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis notifikacijske listine PESCO

V Bruslju je danes, v ponedeljek, 13. novembra potekalo Zasedanje Sveta za zunanje zadeve (FAC) v formatu ministrov za obrambo EU, ki se ga je udeležila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

Pred začetkom skupne seje zunanjih in obrambnih ministrov EU je potekal ceremonialni podpis notifikacijske listine PESCO, ki sta jo podpisala z ministrom Erjavcem, s čimer je tudi Slovenija obvestila Svet in visoko predstavnico o nameri za sodelovanje v stalnem strukturnem sodelovanju na področju obrambe (PESCO).
 
Uradni začetek FAC se je pričel s skupnim delovnim kosilom z ministri za zunanje zadeve in obrambo EU, sledilo je zasedanje na temo sodelovanja in strateškega partnerstva med EU in NATO.

Na skupnem zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov je bila razprava namenjena pregledu implementacije obrambnega paketa EU, v kontekstu izvajanju EU Globalne strategije na področju varnosti in obrambe, s poudarkom na Stalnem strukturnem sodelovanju na področju obrambe (PESCO). Ministri so potrdili zaključke Sveta EU s področja varnosti in obrambe. Notifikacijsko listino z namero za vstop v PESCO je podpisalo triindvajset držav članic EU.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je povedala: »Krizna žarišča v okolici Evrope imajo neposreden vpliv tudi na samo Evropo. Soočamo se z morebitnimi novimi  varnostnimi izzivi in tudi morebitnim novim migrantskim valom. Na drugi strani se soočamo tudi z manjšim angažiranjem ZDA pri varnostnih vprašanjih in vse to so pravzaprav razlogi, da se Evropa še močneje opre na lastne sile in da se krepi samostojno evropsko varnost in obrambo.«

Notifikacijska listina poleg temeljnih načel sodelovanja in upravljanja PESCO, vsebuje tudi seznam 20 ambicioznih in zavezujočih skupnih zavez. Cilji in zaveze temeljijo na 10. Protokolu Pogodbe o EU in v okviru petih sklopov obsegajo zaveze glede obrambnih izdatkov, usklajenega razvoja zmogljivosti, razpoložljivosti sil, sodelovanja v večstranskih EU projektih razvoja kritičnih zmogljivosti ter krepitve konkurenčnosti in tehnološkega razvoja obrambne industrije.

Vzporedno države članice EU, ki so izrazile namero za pristop, pripravljajo nacionalne izvedbene načrte PESCO, v katerih mora biti razvidno, kako bodo verodostojno izpolnile prevzete zaveze. Ti načrti bodo tudi temeljno izhodišče za ocenjevalni proces izpolnjevanja zavez. Izvedbene načrte bodo morale predložiti Svetu EU do vzpostavitve PESCO, predvidoma na Svetu za zunanje zadeve 11. decembra.

Vključevanje RS v Stalno strukturno sodelovanje- PESCO je trenutno najpomembnejši politični projekt na področju obrambe in nacionalne varnosti, ki vodi k tesnejšemu sodelovanju in integraciji na področju evropske obrambe.

Glavni cilj PESCO je nadaljnja integracija in krepitev sodelovanja na področju varnosti in obrambe. Države članice s pridružitvijo PESCO potrjujejo tudi zavezanost večji učinkovitosti, in sicer: z okrepljeno koordinacijo in sodelovanjem pri investiranju, razvoju zmogljivosti in večjo operativno pripravljenostjo.

Pri vzpostavitvi PESCO ne gre za podvajanje z aktivnostmi, ki že potekajo v NATO, temveč gre za medsebojno dopolnjevanje pri soočanju s skupnimi izzivi. Ministrica Andreja Katič je ob tem dodala: »Slovenija bo del bolj povezanega dela Evropske unije in tako krepimo evropski steber znotraj Nata.«  

EU je pripravljena več storiti za lastno varnost, kar je tudi v našem interesu. Slovenija bo izhajala iz enotnega nabora sil pri vključevanju v projekte in aktivnosti v okviru PESCO. To pomeni, da bomo pripravljeni nacionalne sile in zmogljivosti v večjem obsegu namenjati tudi za potrebe varnosti EU.

Z oblikovanjem PESCO je tudi tesno povezana vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada, ki omogoča državam članicam tudi financiranje obrambnih raziskav in razvoja obrambnih zmogljivosti. Ti pobudi pomenita priložnost za spodbujanje slovenske obrambne industrije, kjer lahko malim in srednjim podjetjem in raziskovalnim entitetam olajšamo in okrepimo priložnosti za dostop do evropskega obrambnega trga.

Predlagane zaveze in kriteriji bodo skladne z ugotovljenimi potrebami in strateškimi smernicami razvoja nacionalnih obrambnih sil, ki izhajajo iz Strateškega pregleda obrambe (SPO 2016), vključno z načelom enotnega nabora sil in komplementarnosti z Natom.

Ministri za obrambo so v nadaljevanju srečanja razpravljali tudi o sodelovanju med EU in NATO. Na zasedanju se jim je pridružil tudi generalni sekretar Nata Stoltenberg. Na podlagi uspešnega sodelovanja, NATO in EU pripravljata nadaljnje nove predloge konkretnega sodelovanja, kar je priložnost za nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva.

Po zasedanju FAC je potekal še sestanek Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA).
 

Zvočna posnetka izjav ministrov po koncu zasedanja:

 

Foto: http://www.consilium.europa.eu; Borut Podgoršek, MORS,