Skoči na vsebino

NOVICA

Obrambni ministri držav članic Jadranske listine s skupno izjavo potrdili zavezanost evroatlantskim procesom

Na Ohridu v Makedoniji, ki letos predseduje pobudi Jadranska listina A-5, se je danes, 1. decembra, končalo redno dvodnevno letno srečanje ministrov za obrambo držav članic pobude. Srečanja, ki je potekalo pod geslom integracija prek sodelovanja, se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak.

 

Tokratno redno letno srečanje obrambnih ministrov držav članic Jadranske listine A-5, ki je potekalo na Ohridu v Makedoniji, saj ta država letos predseduje pobudi, je bilo namenjeno predvsem razpravi o napredku regionalnih projektov, možnostih širitve sodelovanja na obrambnem področju, sodelovanju držav regije v Natovi operaciji Odločna podpora (Resolute Support) v Afganistanu ter krepitvi zavedanja o pomenu vidika spola v obrambnih resorjih in oboroženih silah.

 

Pobuda je s ciljem približevanja držav regije Zahodnega Balkana evroatlantskim integracijam nastala leta 2003, v njej pa so s ciljem pospešene izvedbe reform na področju obrambnega sektorja združene članice Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Makedonija in ZDA. Kosovo in Srbija imata status opazovalke, medtem ko se Slovenija zasedanj s ciljem intenzivne podpore demokratičnim in stabilizacijskim procesom udeležuje na podlagi vabila. Na srečanju, na katerem so  sodelovali tudi predstavniki Bolgarije in Natove povezovalne pisarne iz Skopja, sta udeležence uvodoma pozdravila makedonska premier Zoran Zaev in obrambna ministrica Radmila Šekerinska Jankovska. Premier Zaev je dejal, da se je regijsko sodelovanje v svetu izkazalo kot pomembno in uspešno, pobuda A-5 pa sodelujoče države motivra k doseganju standardov, ki veljajo v Natu. Izpostavil je zavezanost makedonske vlade k demokratičnim spremembam in razvoju. Pri tem je navedel nedavno odločitev vlade, da obrambni proračun z letom 2018 postopoma zvišujejo za 0,2 odstotka BDP do ravni dveh odstotkov BDP, ter odločitev o povečanem sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah. Makedonski premier je prepričan, da bo Makedonija kmalu izpolnjevala standarde, potrebne za vstop v Nato, in bi tako lahko postala njegova 30. članica. Podobno je dejala obrambna ministrica Radmila Šekerinska Jankovska, ki je govorila tudi o pomenu regionalnega sodelovanja in tako kot vodja Natove povezovalne pisarne v Skopju kapitan bojne ladje Gorazd Bartol poudarila pomen krepitve sodelovanja v A-5 za razvoj in uspešno soočanje s sodobnimi oblikami groženj. Namestnica pomočnika sekretarja za obrambo ZDA Laura Cooper je potrdila zavezanost, da Makedoniji pomagajo.

 

Na zasedanju je udeležence nagovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak. Po njegovi oceni sodelovanje držav regije v A-5, Balkanskih zdravstvenih namenskih silah (BMTF), SEDM, RACVIAC in nekaterih drugih prinaša konkretne rezultate. Izboljšave lahko, je poudaril mag. Bizjak, dosežemo predvsem s še večjo ciljno usmerjenostjo na približevanje držav regije evroatlantskim integracijam. Kot je dejal, Slovenija aktivno podpira sodelovanje držav v okviru A-5, jih spodbuja k reformam in jim nudi konkretne oblike pomoči, med drugim tudi prek prispevka v Natovih povezovalnih strukturah ter sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah na območju Zahodnega Balkana. Povedal je, da je Slovenija od nekdaj izjemno dejavna v operaciji Kfor na Kosovu, sodeluje in poudarja pomen operacije Althea v BiH ter preko vodenja Natove pisarne v Skopju podpira Makedonijo pri izvedbi obrambnih reform. Glede sodelovanja zaveznic in partneric v operaciji Odločna podpora v Afganistanu je izpostavil, da bo na podlagi aktualnih potreb v Afganistanu in usklajevanj z zaveznicami Slovenija leta 2018 nekoliko okrepila svoje sodelovanje na tej misiji. V razpravi o pomenu vidika spola je dejal, da je ta v Slovenski vojski od nekdaj pomemben. Spomnil je, da je delež pripadnic kar 16-odstoten, ženske pa so bile v mednarodno operacijo iz Slovenije napotene že s prvim kontingentom pred 20 leti. Mag. Bizjak je opozoril na številne aktivnosti, ki po različnih državah in v Natu potekajo ob 15. obletnici sprejetja resolucije št. 1.325 s ciljem njene implementacije.

 

Obrambni ministri držav članic Jadranske listine A-5 so ob koncu rednega letnega srečanja podpisali skupno izjavo, s katero so potrdili zavezanost napredku regionalnih projektov, širitvi sodelovanja na obrambnem področju, sodelovanju držav regije v Natovi operaciji Odločna podpora (Resolute Support) v Afganistanu ter krepitvi zavedanja o pomenu vidika spola v obrambnih resorjih in oboroženih silah.

 

Državni sekretar mag. Miloš Bizjak se je ob robu srečanja pobude sestal z državnim sekretarjem na makedonskem obrambnem ministrstvu Draganom Nikolićem. V pogovoru je poudaril, da je Slovenija iskrena zagovornica makedonske evroatlantske perspektive in bo skladno z nedavnim dogovorom obrambnih ministric obeh držav nudila konkretno pomoč na področju strateškega pregleda obrambe in pri približevanju zvezi Nato. Kot sta se strinjala državna sekretarja, bosta državi na obrambnem področju sodelovanje leta 2018 okrepili. Mag. Bizjak je izrazil zadovoljstvo, da je zaživela pobuda o izvedbi skupnih tristranskih usposabljanj z Makedonijo in ZDA. Obenem se je makedonskemu kolegu zahvalil za vlogo in delo pri izgradnji Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (BMTF), za katere je Makedonija država gostiteljica, govorila pa sta tudi o razvoju in sodelovanju regijskega centra za odnose z javnostmi PARC. Z Draganom Nikolićem sta se pogovarjala tudi o podaljšanju začasnega statusa slovenskemu pripadniku, ki deluje na Stalnem sedežu BMTF v Skopju.

 

Na srečanju mag. Bizjaka z namestnico pomočnika sekretarja za obrambo ZDA Lauro Cooper je mag. Bizjak poudaril pomen dvostranskega sodelovanja z ZDA za Slovenijo na obrambnem in vojaškem področju, predvsem v obliki skupnih vaj in usposabljanj, s katerimi krepimo vojaško pripravljenost in interoperabilnost. Zavzela sta se tudi za hitro realizacijo dogovora glede skupnih tristranskih usposabljanj pripadnikov oboroženih sil Slovenije, Makedonije in ZDA. Kot sta se strinjala, ima takšna oblika sodelovanja močno sporočilo podpore Makedoniji na njeni poti proti evroatlantskim integracijam.

 

Foto: Metka Grmek, MORS