Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za obrambo Andreja Katič nagovorila gasilke in gasilce Gasilske zveze Mestne občine Kranj ob dvajsetletnici zveze

Ministrica za obrambo Andreja Katič je bila danes, v četrtek, 14. decembra, slavnostna govornica na slavnostni akademiji Gasilske zveze Mestne občine Kranj.


V svojem govoru je poudarila, da je gasilstvo steber slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. »V poldrugem stoletju se je razvilo do tako visoke ravni učinkovitosti, da smo vzgled tudi drugim državam. Prav v teh dneh, ko se soočamo z veliko vremensko ujmo, pa državljanke in državljani iz prve roke vidijo, kako so nenadomestljivi«, je poudarila ministrica.


Dejala je tudi, da sta za gasilsko operativno delo ključnega pomena usposobljenost in učinkovitost operativnih enot. Zelo pomembno je po njenih besedah tudi sodelovanje prostovoljnih gasilskih društev s poklicnimi enotami, saj je za Slovenijo prav kombinacija prostovoljnega gasilstva s poklicnimi enotami najbolj optimalna.  
Ministrica je tudi dejala, da so občinske in regijske gasilske zveze  zelo pomemben povezovalni element v slovenskem gasilstvu. Gasilske zveze, ki tesno sodelujejo z lokalnimi oblastmi, pa so neprecenljive za uspešno zagotavljanje požarne varnosti, usklajeno izvajanje javne gasilske službe v lokalni skupnosti ter za zagotavljanje skladnega razvoja gasilstva in učinkovitosti gasilskih enot. To vsekakor velja tudi za Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj.  


Na Ministrstvu za obrambo dajemo velik pomen sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in prav sistem zaščite in reševanja je tisti povezovalni del, ki predstavlja živo vez med našim resorjem in lokalnimi skupnostmi. Tudi sicer se na ministrstvu močno zavedamo pomembnega prispevka slovenskih prostovoljnih ter poklicnih gasilk in gasilcev k skupni varnosti. Zato namenjamo nadaljnjemu razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami veliko pozornost. Skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije se bomo še naprej zavzemali za to, da se bo status prostovolj¬cev glede na dane možnosti stalno izboljševal. To je kot usmeritev zapisano v novem Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022. Začeli smo tudi s pripravo novega zakona o gasilstvu, s katerim želimo zagotovili možnosti za nadaljnji razvoj gasilske organizacije in gasilstva v Republiki Sloveniji.


Ministrica za obrambo Andreja Katič se je gasilkam in gasilcem, ki delujejo v društvih v okviru Gasilske zveze mestne občine Kranj, zahvalila za njihovo predano in visoko strokovno delo na področju gasilstva, jim čestitala ob jubileju ter jim zaželela veliko uspehov tudi v prihodnosti.

 

Zvočni posnetek (MP3):

 

Foto: Jerica Pavšič, MORS