Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za obrambo z Mestno občino Ljubljana končalo urejanje zemljiškoknjižnih razmerij na območju MOL

Danes, v sredo, 20. decembra 2017, sta ministrica za obrambo Andreja Katič in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković podpisala menjalno pogodbo in prodajno pogodbo za dokončno ureditev lastništva zemljišč znotraj Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani.


S podpisom obeh pogodb se je dokončno uredilo zemljiškoknjižno stanje na območju omenjene vojašnice v Ljubljani. S tem bo Republika Slovenija v Zemljiški knjigi vpisana kot lastnica vseh nepremičnin na območju vojašnice. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja na območju vojašnice sodi v okvir dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o ureditvi vseh odprtih zemljiškoknjižnih razmerij med državo in Mestno občino Ljubljana. Predmetni pravni posel predstavlja realizacijo 16. točke Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije.


S prvo menjalno pogodbo za dosego javne koristi, ki je bila podpisana 28. decembra 2016, je Ministrstvo za obrambo pridobilo 4.267 m2 (0,4 ha) zemljišč znotraj Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, z drugo uskladitveno pogodbo o neodplačnem prenosu, ki je bila podpisana 3. marca 2017, pa je Ministrstvo za obrambo pridobilo 40.062 m2 (4 ha) zemljišč znotraj omenjene vojašnice. S tretjo menjalno in četrto prodajno pogodbo Ministrstvo za obrambo pridobiva 21.792 m2 (2,2 ha) oz. 7.188 m2 (0,7 ha) zemljišč. Kupnina za nepremičnini po prodajni pogodbi znaša 251.580 evrov. S podpisom teh pogodb in ureditvijo zemljiškoknjižnega lastništva v začetku prihodnjega leta bo Ministrstvo za obrambo postalo lastnik vseh zemljišč znotraj Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani.

 

Foto: Branko Petrovič, MORS