Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek podpisala Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del ter Stavkovni sporazum med Vlado RS, MORS in SPGS

Danes, v petek, 5. januarja, sta ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek na Ministrstvu za obrambo podpisala Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del ter Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo in SPGS.  

 

Ministrica za obrambo Andreja Katič je po podpisu poudarila, da je zelo zadovoljna, da je po zahtevnih pogajanjih prišlo do tega, da smo na Ministrstvu za obrambo skupaj s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije in tudi z drugimi predstavniki vlade dosegli,  da je tudi poklicno gasilstvo kot zadnje uredilo svoje plače. »V tem času smo spremenili tudi kolektivno pogodbo za javni sektor, na podlagi česar smo lahko uredili tudi panožno pogodbo za področje poklicnega gasilstva.« Po letu 2006 razen urejanja za plačno skupino J ni bilo spremembe kolektivne pogodbe, Ministrstvo za obrambo pa je sedaj skupaj s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije uspelo doreči te spremembe in odpraviti anomalije, ki so se v tem času pokazale na področju poklicnega gasilstva,« je dejala ministrica za obrambo Andreja Katič. 

 

22. decembra 2017 se je na predlog ministrice za obrambo sestala pogajalska skupina, ki je obravnavala zadnji vladni in sindikalni predlog ter sklenila dogovor glede odprave plačnih anomalij, ureditve dodatka za stalnost za poklicne gasilce in položajnega dodatka, s tem pa so bila končana pogajanja med Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije in Ministrstvom za obrambo.

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

Odprava plačnih anomalij – dvig plačnih razredov 

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije se je vladnemu predlogu približal pri petih delovnih mestih, in sicer pri enem v VI. tarifnem razredu (gasilec informatik), pri dveh v tarifnem razredu VII/2 (svetovalec poveljnika – direktorja za gasilsko tehniko in svetovalec poveljnika – direktorja za požarno varnost) ter pri dveh delovnih mestih v tarifnem razredu VII/2 (svetovalec poveljnika – direktorja za gasilsko tehniko in svetovalec poveljnika – direktorja za požarno varnost).    

 

Vladna stran se je strinjala z zadnjim sindikalnim predlogom glede treh operativnih delovnih mest v tarifni skupini VII/2, in sicer namestnik poveljnika gasilske operative, poveljnik gasilske operative in starejši poveljnik gasilske operative.

 

Dodatek za stalnost

Ministrstvo za obrambo je kot resorno ministrstvo sprejelo zavezo, da bo v začetku januarja pripravilo ustrezen predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Pri tem bodo poklicni gasilci od 1. januarja 2018 upravičeni do poračuna nastale razlike.

 

Položajni dodatek

Ministrstvo za obrambo je sprejelo zavezo, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva, prav tako bo pripravilo ustrezen predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka. Ministrstvo za obrambo sprejme zavezo, da si bo prizadevalo postopek navedene spremembe končati najpozneje do 1. septembra 2018.

 

Odpravo plačnih nesorazmerij ureja Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, zavezi glede dodatka za stalnost in položajnega dodatka pa ureja Stavkovni sporazum med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije.

 

Zvočni posnetek izjav po podpisu (MP3):

 

Foto: Bruno Toič, MORS