Skoči na vsebino

NOVICA

Podelili priznanja in nagrade Civilne zaščite

V četrtek, 1. marca, je na Brdu pri Kranju potekala osrednja slovesnost ob dnevu Civilne zaščite, na kateri so posameznikom in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podelili priznanja Civilne zaščite. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, prejemnikom priznanj in nagrad sta čestitala tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica za obrambo Andreja Katič.


Ob tej priložnosti sta poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in  generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But v prostorih kongresnega centra posebej sprejela predstavnike vodstvenih struktur sil za zaščito, reševanje in pomoč ter se jim zahvalila za njihov prispevek k varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Kot sta dejala, se je ob nesrečah v lanskem letu znova pokazalo, da zmoremo s pomočjo sistema varstva pred naravnimi nesrečami na državni ravni obvladovati nastale razmere ter čim bolj omiliti posledice naravnih in drugih nesreč.


Slavnostni govornik na slovesnosti predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v svojem govoru poudaril, da obvladovanje nevarnosti ni enostavno opravilo, saj se v vsakdanjem življenju srečujemo s številnimi grožnjami. »Sreča nesreč je, da nas praviloma še tesneje povežejo«, je dejal predsednik vlade in nadaljeval: »Ob naravnih ujmah znamo strniti vrste in ponuditi sosedu pomoč. Pripadniki in pripadnice civilne zaščite v takih trenutkih niti za hip ne oklevate, ampak se podate v reševanje ljudi, živali in premoženja.« Poudaril je tudi, da se bo vedno zavzemal za rešitve, ki nas bodo previdno in preudarno obvarovale pred naravnimi in drugačnimi nesrečami in podpiral reševalce, ki so naš prvi branik v teh prizadevanjih.

 

V Sloveniji praznujemo dan Civilne zaščite že od leta 1992. Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.


Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja letos prejme 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Za podelitev na osrednji slovesnosti je predvidenih 45 priznanj, preostala bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca.

 

Pregled regijskih podelitev priznanj Civilne zaščite:

 

IZPOSTAVA URSZR

DATUM

URA

KRAJ

Postojna

2. 3.

18.00

Štanjel

Murska Sobota

2. 3.

17.00

Ljutomer

Kranj

5. 3.

17.00

Radovljica

Nova Gorica

6. 3.

11.00

Kobarid

Maribor

6. 3.

17.00

Slovenska Bistrica

Ljubljana

6. 3.

17.00

Videm

Novo mesto

6. 3.

17.00

Šentjernej

Slovenj Gradec

6. 3.

17.00

Prevalje

Brežice

7. 3.

17.00

Krško

Trbovlje

7. 3.

13.00

Zagorje

Celje

8. 3.

17.00

Vransko

Koper

9. 3.

11.00

Izola

Ptuj

14. 3.

13.00

Prvenci

 

Priznanja Civilne zaščite 2018

 

Kipec Civilne zaščite

 

Kipec Civilne zaščite za življenjsko delo letos prejme Milivoj Dolščak, ki se je skoraj vso poklicno kariero ukvarjal s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj kar 36 let.

 

Obrazložitev:
Milivoj Dolščak se je rodil 30. maja 1957 v Ljubljani. Po končanem srednjem šolanju je bil obrtnik, s 1. aprilom 1980 pa je vstopil v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma takratno Civilno zaščito, ko se je zaposlil v Oddelku za civilno zaščito pri takratnem Mestnem sekretariatu za ljudsko obrambo mesta Ljubljane. Začel je na področju nadzora in vzdrževanja zaklonišč ter svojo kariero na omenjenem oddelku sklenil po osamosvojitveni vojni za Slovenijo kot načelnik oddelka ter načelnik in v. d. poveljnika Mestnega štaba za Civilno zaščito. Obe funkciji je opravljal tudi v času osamosvojitvene vojne in tako postal veteran vojne za Slovenijo. Ob delu je dokončal študij in pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator. Po odhodu iz Mestnega sekretariata se je zaposlil v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je opravljal funkcijo namestnika generalnega direktorja uprave in bil član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije.


Leta 1995 je prevzel naloge namestnika glavnega inšpektorja, kjer se je še posebej posvetil organizaciji inšpekcijskega nadzora zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, ki so poleg že obstoječega področja varstva pred požarom postali sestavni del pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naloge namestnika glavnega inšpektorja je opravljal do leta 2002, ko je za dve leti prevzel vodenje Sektorja za civilno obrambo v Direktoratu za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo. Na obrambnem področju je poprijel za delo z vso vnemo in tudi tam pustil sled svojega delovanja. Leta 2004 je prevzel vodenje Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter je glavni inšpektor še danes.


Milivoj Dolščak se je skoraj vso poklicno kariero ukvarjal s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj kar 36 let. Po osamosvojitvi je sodeloval pri pripravi sistemskih predpisov ter organiziranju temeljev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v novoustanovljeni državi. Tudi kasneje je ves čas sodeloval v procesu usposabljanja in izobraževanja, pri organiziranju in vodenju državnih vaj zaščite in reševanja, tesno sodeloval z nekaterimi društvi ter opravljal vrsto drugih odgovornih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Viden pečat je pustil na področju gasilstva, kjer je veliko pripomogel pri uspešnem delu Gasilske zveze Slovenije, sodeloval v predsedstvu in kasneje v upravnem odboru ter tvorno sodeloval na plenumih in kongresih, še vedno pa vodi programski svet gasilske šole. Vrsto let je bil član slovenske delegacije mednarodne organizacije gasilcev CTIF.


Milivoj Dolščak je ves čas svoje kariere izzive reševal s pogovori in dialogi. Vseskozi se je zavzemal za profesionalnost, človečnost in pripadnost sistemu. Njegove odlične organizacijske sposobnosti so prišle do izraza v različnih strukturah, ki jih je vodil skozi dolgoletno kariero. Največji poudarek je dal strokovnosti, ki jo je najprej zahteval od sebe, nato pa nesebično prenašal na sodelavce. Bil je popustljiv pri dogovarjanju o realizaciji nalog, a neizprosen in dosleden pri njihovi izvedbi.


Za predano, profesionalno in strokovno opravljanje nalog je bil tako v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot tudi na Ministrstvu za obrambo večkrat odlikovan. Prejel je bronasti znak in plaketo Civilne zaščite ter bronasti, srebrni in zlati znak Slovenske vojske.

 

Zvočna posnetka (MP3):

 

Foto: Bruno Toič, MORS