Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Andreja Katič na Vranskem nagovorila zbrane na slovesnosti Zahodnoštajerske regije ob dnevu Civilne zaščite

Ministrica za obrambo Andreja Katič je bila v četrtek, 8. marca,  slavnostna govornica na osrednji prireditvi Zahodnoštajerske regije ob svetovnem dnevu civilne zaščite. 
Na prireditvi so bili podeljeni priznanja in nagrade pripadnikom Civilne zaščite RS ter drugim posameznikom za njihove zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v tej regiji. 


Ministrica je v svojem govoru poudarila, da je dan Civilne zaščite praznik vseh, ki ob ogrožajočih razmerah poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška življenja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje. Vsem delujočim v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je ministrica Andreja Katič zahvalila za ves trud, čuječnost in za to, da se lahko počutimo varne.


Slovesnost je potekala prav na mednarodni dan žensk, zato je ministrica izpostavila tudi pomembno vlogo žensk v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in nasploh v obrambnem resorju. 
Ob tem pa je poudarila, da vsakdanjik vseh delujočih v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ni praznik. To je namreč po njenih besedah trdo in nepredvidljivo delo, prežeto s skrbmi in odgovornostjo, pa tudi z odsotnostjo od najbližjih. Zato se je ministrica še posebej zahvalila njihovim družinam za vso podporo pri odgovornem in zahtevnem poslanstvu, ki ga opravljajo. 


V nadaljevanju je poudarila, da naravne in druge nesreče pomenijo precejšnjo grožnjo naši varnosti. Kljub obsežni preventivi jih je vsako leto veliko. Narava je še vedno, ne glede na vse civilizacijske dosežke, zelo nepredvidljiva. Vedno znova nam pokaže, kako ranljivi smo. Res pa je tudi, da se v njihovo reševanje in ukrepanje vsako leto vključuje tudi vse več reševalcev in reševalk različnih znanj, je še povedala ministrica.


Omenila je tudi največje naravne in druge nesreče, ki so zaznamovale obdobje od lanskega praznika do danes v Zahodnoštajerski regiji. Zelo zahtevno je bilo že obvladovanje lanskoletnih aprilskih poplav v porečju reke Savinje. Prizadele so območje 21 občin. V intervencijah ob njih je posredovalo 448 gasilcev 49 gasilskih enot in regijska enota Civilne zaščite s črpalko visoke kapacitete. Močan veter in poplave so prizadele to regijo tudi sredi decembra. Najhujše razmere so bile na območju Zgornje Savinjske doline v občinah Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Združili so se trije ključni dejavniki, in sicer taljenje snega, močne padavine ter viharni veter z vetrolomom. Skupaj je v reševanju teh razmer posredovalo več kot 1.000 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, pripadnikov Civilne zaščite in  reševalcev ter 321 delavcev javnih in drugih podjetij. Neurja in močan veter so se pojavljali tudi v poletnih mesecih. Žal tudi s požari ni bilo prizanešeno. Lani konec marca je zagorelo v Hrastovcu pri Velenju. Gozdni požar je gasilo 219 gasilcev iz 11 gasilskih enot, v reševanje je bil vključen tudi helikopter Slovenske vojske. Med intervencijo gozdnega požara se je težje poškodoval gasilec. Žal so tudi taki neljubi dogodki realnost, s katero se morate soočati. Pozeba aprila ter suša v juniju sta prizadeli celotno regijo, trajne nasade v sadjarstvu in vinogradništvu, številne kmetijske površine. Škoda je presegala 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, v regiji je bila ocenjena preko 16 milijonov evrov.


Ministrica za obrambo Andreja Katič se je zahvalila reševalcem in reševalkam, ki sodelovali v teh zahtevnih intervencijah, ter čestitala vsem, ki so za svoje predano delo in izjemne dosežke prejeli priznanja Civilne zaščite. 
Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Vransko Franc Sušnik in vodja Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Janez Melanšek. 

 

Zvočni posnetek (MP3):

Foto: Jerica Pavšič, MORS