Skoči na vsebino

NOVICA

Na Vaji Burja 2018 jamarske reševalke preverile usposobljenost za delovanje v enoti SI CSAR

Jamarska reševalna služba (JRS) RC Sežana je v soboto, 14. aprila 2018, v jami Burja blizu Kozine izvedla prvo vajo jamarskih reševalk, ki so kandidatke za članstvo v enoti Jamarske reševalne službe (JRS) za delovanje v mednarodnem okolju Slovenian Cave Search and Rescue Team (SI CSAR). Zaključno reševanje ponesrečenca iz jame si je ogledala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.


Vaja je temeljila na možnosti, da so reševalke napotene na področje, kjer bi bilo zaradi kulturnih okoliščin reševanje ženske ponesrečenke dovoljeno samo ženskam, saj je enota SI CSAR za tri leta vključena v  Evropsko zmogljivost za nujni odziv (European Emergency Response Capacity).


Na jamarski reševalni vaji je svojo usposobljenost preverilo devet jamarskih reševalk iz vse Slovenije, ki sicer delujejo v različnih jamarskih reševalnih službah. Cilj vaje je bil preveriti načrt obveščanja ter aktiviranja Jamarske reševalne službe, ugotoviti dejansko pripravljenost in usposobljenost operativnih jamarskih reševalk za reševanje iz kompleksnih jam in globine. Jamarske reševalke so preverile tudi usposobljenost vodij ekip za pravilno izbiro pri vrsti in količini potrebne opreme za posamezen odsek jame ter usposobljenost vodij reševalnih ekip za pravilno in racionalno razvrščanje reševalnih ekip v jami, njihovo pravilno gibanje in sodelovanje med ekipami v jami. Zelo pomembno je tudi pravilno in usklajeno delovanje ostalih ekip na površju, ki skrbijo za veze, bazo, štab, logistiko in drugo.

 

V pogovoru z udeleženkami vaje je ministrica pohvalila njihovo požrtvovalnost in odlično usposobljenost, ki so jo pokazale na vaji. Poudarila je še pomen sodelovanja in vključevanja žensk v vse reševalne sestave, saj lahko povsem enakovredno opravljajo vse naloge, tako kot njihovi moški kolegi. Mnogokrat pa so ženske nepogrešljive v reševalnih in tudi drugih nalogah, predvsem v določenih tradicionalnih okoljih v tujini. Še zlasti imajo pri tem veliko izkušenj v Slovenski vojski pri njihovem delovanju v mednarodnih operacijah in misijah, ko je v določenih situacijah prisotnost žensk nepogrešljiva.

 

Enota JRS za delovanje v mednarodnem okolju oziroma »Slovenian Cave Search and Rescue Team« je bila ustanovljena na pobudo Jamarske reševalne službe. Enota je od 21. junija 2016 vključena v  »Evropsko zmogljivost za nujni odziv« oziroma EERC – European Emergency Response Capacity za obdobje treh let. Za namen adaptacije enote JRS za delovanje v mednarodnem okolju, URSZR in JZS skupaj izvajata projekt, ki ga v vrednosti 300.000 EUR financira Evropska komisija (DG ECHO) in je namenjen prilagoditvi enote JRS za mednarodno delovanje. Projekt vključuje nakup skupne in osebne opreme ter dveh vozil.

 

Nabor za enoto SI CSAR je narejen iz nabora 55 aktivnih jamarskih reševalcev, med katerimi so tudi ženske. Prva ženska je opravila izpit za jamarsko reševalko okoli leta 1995. V Jamarski reševalni službi je 83 jamarskih reševalcem na pogodbi. Od tega je 55 operativnih in 28 neoperativnih. Od 83 jamarskih reševalcev je kar 15 žensk.

 

Zvočni posnetek izjave (MP3):

Foto: Aleš Sila, MORS