Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev predloga programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture

V četrtek, 10. maja 2018 je na Ministrstvu za obrambo potekala predstavitev Predloga programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture, oblikovanega v okviru projekta Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU), financiranega s pomočjo Evropske unije iz Sklada za notranjo varnost (ISF).

 

Ob zaključku projekta Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU), financiranega s pomočjo Evropske unije iz Sklada za notranjo varnost (ISF) je potekala predstavitev enega izmed rezultatov projekta, to je Predloga programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture.

 

Na Ministrstvu za obrambo smo doslej uspešno izvedli sedem (7) projektov, predvsem s področja kriznega upravljanja in vodenja ter področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Projekt PROPU je osmi uspešno izveden projekt in hkrati prvi s področja kritične infrastrukture in njene zaščite. Projekt v izvedbi  Sektorja za načrtovanje je potekal od avgusta 2016 do maja 2018.  

 

Namen projekta sta bili:

 

–        identifikacija in proučitev potrebnih teoretičnih in praktičnih znanj za načrtovanje učinkovite zaščite kritične infrastrukture,

–        ocena potrebe po dodatnih znanjih upravljavcev kritične infrastrukture, pristojnih ministrstev in Banke Slovenije kot nosilcev posameznih sektorjev kritične infrastrukture ter sodelujočih državnih organov pri izvajanju nalog nosilcev sektorjev kritične infrastrukture.

 

Cilj projekta sta bili:

–        priprava predloga programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture,

–        vzpostavitev podlage za izvajanje usposabljanj upravljavcev in njihovih odgovornih oseb za izvajanje nalog na področju kritične infrastrukture.

 

Predstavitve so se udeležili predstavniki ministrstev in Banke Slovenije kot nosilec sektorjev kritične infrastrukture in sodelujočih organov ter upravljavcev kritične infrastrukture, ki so svojim prispevkom v intervjujih pomembno prispevali k vsebini navedenega programa.

 

Predlagani program osnovnega usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture obsega osem ključnih tem, in sicer:

-      kritična infrastruktura in normativnopravna ureditev področja kritične infrastrukture in njene zaščite v RS,

-      evropska kritična infrastruktura in pojmovanje zaščite kritične infrastrukture v Nato,

-      grožnje kritični infrastrukturi in tveganja za njeno zaščito,

-      kritična infrastruktura in terorizem,

-      krizno upravljanje in vodenje na državni ravni,

-      varnostna kultura in varovanje podatkov,

-      informacijska varnost,

-      komuniciranje ob izrednih dogodkih pri delovanju kritične infrastrukture.

 

Predlog programa usposabljanja, ki je nastal v okviru projekta PROPU za upravljavce kritične infrastrukture, nosilce sektorjev kritične infrastrukture in sodelujoče organe ni obvezujoč, kljub temu pa si želimo, da bi bil podlaga za razvoj in izvedbo enotnih splošnih usposabljanj s področja kritične infrastrukture. Na takšen način bi poenotili raven splošnega znanja pri zaposlenih v organih, ki so vključeni v zaščito kritične infrastrukture.

 

V okviru projekta PROPU so bile izvedene različne aktivnosti, katerih poudarki so, vključno s predlogom programa splošnega usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture, združeni v publikaciji z naslovom Predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture.  


Foto: Vekoslav Rajh, MORS