Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija pred obrambnim ministerialom v Bruslju pristopila h Konceptu vodilnih držav

V Bruslju se je danes, 7. junija, začelo zadnje dvodnevno srečanje obrambnih ministrov držav članic Nata pred zasedanjem predsednikov držav in vlad, ki bo potekalo julija letos. Obrambni ministri na srečanju pozornost namenjajo predvsem pregledu napredka, sprejeli pa bodo tudi vrsto pomembnih odločitev, s katerimi zavezništvo prehaja v zadnjo fazo prilagajanja odvračalne in obrambne drže. Pred začetkom srečanja je obrambna ministrica Andreja Katič podpisala pismo o pristopu Slovenije k nemško vodeni skupini v okviru Koncepta vodilnih držav (Framework Nation Concept - FNC).

 

Generalni sekretar Nata Stoltenberg je ministre uvodoma seznanil s potekom priprav na julijski Vrh in poročal o napredku pri zagotavljanju enakomernejše delitve bremen v zavezništvu. V razpravi so naslovili prihodnje korake glede implementacije zavezniške drže ter v tej luči sprejeli vrsto pomembnih odločitev, katerih osrednje vodilo ostaja krepitev zavezniške odzivnosti in pripravljenosti. Ministrica Katič je podprla pobudo za povečanje nabora sil v visoki pripravljenosti ter predlog mirnodobne sestave Natove poveljniške strukture, obenem pa poudarila izjemno sporočilno vrednost omenjenih odločitev. Ministri so podali tudi o usmeritve za pripravo poročila o zagotavljanju celostne koherentne drže zavezništva, ki bo v celoto združilo vsa področja dela in bo eden od ključnih rezultatov julijskega Vrha.

 

Dan so sklenili z delovno večerjo, ki je potekala v znamenju ocene napredka, doseženega na področju projiciranja stabilnosti in boja proti terorizmu. Ministri so podali tudi dodatne usmeritve za načrtovanje Natove nebojne misije za usposabljanje v Iraku, ki bo uradno vzpostavljena z odločitvijo predsednikov držav in vlad julija letos.

 

Jutrišnje zasedanje, ki se ga bosta poleg visoke predstavnice EU in podpredsednice Evropske komisije Frederice Mogherini udeležila tudi obrambna ministra Finske in Švedske, bo namenjeno pregledu napredka na področju sodelovanja med Natom in EU ter razpravi o komplementarnosti prizadevanj obeh organizacij na področju obrambe, podali pa bodo tudi usmeritve za pripravo skupne deklaracije, ki bodo podpisana na julijskem Vrhu Nata.

Srečanje se bo zaključilo v formatu misije Odločna podpora, v okviru katerega bodo ministri razpravljali o nadaljnji podpori mednarodne skupnosti v obliki finančnih prispevkov v skrbniški sklad Afganistanske nacionalne vojske ter prihodnji ravni sil.

 

Ob robu ministeriala Nata sta danes že potekali zasedanje nemško vodene skupine Koncepta vodilnih držav in multilateralno srečanje obrambnih ministrov držav, ki sodelujemo v kanadsko vodeni bataljonski bojni skupini (eFP) v Latviji.

 

Koncept vodilnih držav – KVD je bil potrjen na vrhu Nata septembra 2014 v Walesu, in sicer s ciljem povezovanja in vključevanja manjših držav s specializiranimi zmogljivostmi v skupine pod vodstvom večjih držav s širšim spektrom zmogljivosti. V KVD delujejo tri skupine, in sicer pod vodstvom Nemčije, Velike Britanije in Italije. Slovenija že sodeluje v KVD pod vodstvom Italije, v luči nadaljnje izgradnje zmogljivosti Slovenske vojske in dopolnjevanja Natovih naporov, ki potekajo v okviru EU projektov, pa se je odločila tudi za sodelovanje v skupini pod vodstvom Nemčije. Ministrica Andreja Katič je zato skupaj z nemško kolegico Ursulo von der Leyen podpisala Skupno pismo med Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne Republike Nemčije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o sodelovanju na podlagi koncepta vodilnih držav. Slovenija namerava v KVD v prvi fazi sodelovati na področju razvoja zmogljivosti RKBO.

 

Na multilateralnem srečanju držav, ki sodelujemo v kanadsko vodeni bataljonski bojni skupini (eFP) v Latviji, so obrambni ministri razpravljali o izkušnjah po letu dni sodelovanja v okviru omenjenega formata in prihodnjih načrtih sodelujočih držav. Tokrat so v skupini pozdravili tudi Črno Goro, ki bo od decembra letos v eFP v Latviji  sodelovala z izvidniškim oddelkom, integriranim v 4. Slovenski kontingent.

 

Jutri bo ob robu obrambnega ministeriala Nata potekalo ločeno srečanje držav, ki sodelujejo v Globalni koaliciji za boj proti ISIL.