Skoči na vsebino

NOVICA

Skupni projekt CEDC PESCO – nadzor JRKB

Republika Slovenija je decembra 2017 skupaj s še 24 državami članicami postala pravnomočna članica Stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe EU (Permanent Structured Cooperation – PESCO). Sodelovanje v PESCO krepi varnost in obrambno sposobnost Republike Slovenije, ki s tem hkrati izraža pripravljenost za aktivno sodelovanje v strateškem projektu nadaljnjega poglabljanja in povezovanja EU.
Skladno s časovnico za implementacijo PESCO so države članice EU do 31. julija 2018 sekretariatu PESCO predlagale nov paket projektov, ki bo predvidoma potrjen in sprejet novembra 2018. 11 držav članic je skupno predlagalo 36 novih projektov.


Slovenija je skupaj z Avstrijo (kot vodilno državo), Hrvaško in Madžarsko ter Slovaško in Češko kot opazovalkama predlagala nov projekt PESCO, in sicer tehnološki razvoj jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega nadzora (JKRB SaaS).


Ideja za oblikovanje skupnega projekta PESCO je bila podana na srečanju obrambnih ministrov Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (CEDC) marca 2018 v Budimpešti, kjer so ministri za obrambo sodelujočih držav sprejeli odločitev za nov skupni projekt v okviru PESCO. Kot najustreznejši je bil izbran projekt za razvoj JRKB – nadzor kot storitev. Glavni namen projekta je oblikovati zmogljivost za prepoznavanje groženj JRKB v realnem času, vključevala pa bo mrežo senzorjev JRKB na različnih brezpilotnih platformah za detekcijo groženj, ki bo nato na voljo kot storitev tudi drugim državam.


Gre torej za skupni projekt, ki so ga države CEDC predlagale v okviru PESCO in evropskega programa za razvoj obrambne industrije (EDIDP), prek katerih se implementirajo določbe Pogodbe o Evropski uniji. Predlog projekta predstavlja politično zelo odmeven predlog, ki potrjuje močno podporo držav pobude CEDC PESCO in odpira vrata nacionalnim obrambnim industrijam vključenih držav, ki si ne konkurirajo. Poleg tega omogoča črpanje finančnih sredstev iz mehanizma EDIDP, aktualen je tako za Nato in EU ter komplementaren z nacionalnimi načrti Slovenije pri razvoju glavnih vojaških zmogljivosti.


Vlada Republike Slovenije je 27. junija 2018 sprejela sklep o seznanitvi z Informacijo o nameravanem podpisu Pisma o nameri za vzpostavitev projekta združene zmogljivosti in tehnološkega razvoja nadzora JRKB kot storitve v okviru PESCO in EDIDP.