Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V Beogradu se je končalo zasedanje obrambnih ministrov Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope

Srečanja ministrov za obrambo držav članic Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope (angl. Southeastern Europe Defence Ministerial – SEDM), ki je potekalo v Beogradu 10. in 11. oktobra 2018, se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Klemen Grošelj.

 

Srečanje se je začelo s pregledom aktivnosti, dosežkov in razvoja projektov SEDM, s poudarkom na obdobju od zadnjega ministrskega srečanja, ki je oktobra 2017 potekalo v Batumiju v Gruziji. Ob tem je brigadni general Tudorica Petrache, poveljnik SEEBRIG, podrobneje predstavil še dejavnosti, ki potekajo v okviru vojaškega dela pobude SEDM – SEEBRIG, v katerem Slovenija sodeluje le kot opazovalka. V nadaljevanju so vodje delegacij predstavili svoj pogled na delovanje pobude in njenega razvoja v prihodnosti.

 

Državni sekretar dr. Grošelj je v svojem nastopu izrazil podporo krepitvi miru, varnosti in stabilnosti ter utrjevanju dialoga in zaupanja med državami Jugovzhodne Evrope. Potrdil je zavezanost Republike Slovenije večstranskemu sodelovanju na območju Jugovzhodne Evrope, ki poteka v okviru SEDM, ter širokemu naboru procesov, ki spodbujajo in krepijo medsebojno sodelovanje, zaupanje, dialog ter izmenjavo informacij. Državni sekretar dr. Grošelj je poudaril tudi vlogo pobude SEDM kot pomembne platforme za izmenjavo mnenj in stališč o aktualnih varnostnih izzivih skupnega interesa.

 

Po mnenju Slovenije SEDM ostaja primeren format za naslavljanje in poglabljanje sodelovanja v širši regiji Jugovzhodne Evrope. Ta mora temeljiti na nenehnem samoocenjevanju in preverjanju sposobnosti za zagotovitev visoke učinkovitosti. Državni sekretar je v svoji razpravi med drugim izpostavil stališče naše države, da se mora SEDM povezovati in sodelovati z drugimi obrambnimi pobudami v širši regiji, da bi se tako racionalizirale dejavnosti in bi se izognili podvajanju. Kot je povedal državni sekretar, je interes Slovenije nadaljevati in poglabljati regionalno sodelovanje med državami članicami SEDM, pri čemer podpiramo tiste projekte, ki prinašajo konkretne koristi in dodano vrednost vsem deležnikom.

 

Ministrsko srečanje je odlična priložnost za izmenjavo mnenj in stališč o statusu posameznih projektov v okviru SEDM, o prihodnjem razvoju pobude ter aktualnih varnostnih izzivih, s katerimi se spoprijemajo države v regiji.

Državni sekretar dr. Grošelj se je ob robu zasedanja ločeno srečal z delegacijama Republike Srbije ter Bosne in Hercegovine.

 

Pogovor z državnim sekretarjem srbskega obrambnega ministrstva Bojanom Jocićem je bil usmerjen predvsem v pregled dvostranskega obrambnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, ki je uspešno. Poteka predvsem na področju vojaškega usposabljanja ter na področju varnostnih in obveščevalnih zadev. Obe državi tudi podpirata krepitev sodelovanja podjetij v obrambni industriji.

Srečanje z delegacijo Bosne in Hercegovine je bilo namenjeno pregledu dvostranskega sodelovanja. Sodelovanje poteka predvsem na področju usposabljanja usmerjevalcev združenih ognjev (JTAC) ter pri prenosu znanja in izkušenj na področju kontrole stabilnosti smodnika. Uspešno je tudi sodelovanje pri vzpostavljanju Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (BMTF), kar je priložnost za vzpostavitev zdravstvenih zmogljivosti, ki predstavljajo kritični primanjkljaj v Natu, EU in OZN.

 

Približevanje regije Zahodnega Balkana evroatlantskim integracijam je za Slovenijo zelo pomembno. Pri tem smo BiH pripravljeni ponuditi vso podporo, tako politično kot praktično, podobno, kot smo in še podpiramo tovrstne aktivnosti Črne gore in Makedonije, je namestniku ministrice za obrambo BiH Seadu Jusiću zagotovil državni sekretar dr. Klemen Grošelj.

 

Pobuda za sodelovanje obrambnih ministrov Jugovzhodne Evrope je nastala leta 1996 zaradi krepitve miru, varnosti in stabilnosti ter utrjevanja zaupanja in hitrejšega vključevanja držav Jugovzhodne Evrope v evroatlantske integracije. V pobudi sodeluje 15 držav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Grčija, Gruzija, Italija, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija, Turčija, Ukrajina in ZDA ter Moldavija kot opazovalka.

Republika Slovenija sodeluje v SEDM od začetka delovanja pobude, in sicer v njenem političnem delu. V politično-vojaškem usmerjevalnem odboru, ki vključuje tudi Brigado Jugovzhodne Evrope (SEEBRIG), pa sodelujemo le kot opazovalci.

 

Foto: Aleš Sila, MORS