Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za obrambo Karl Erjavec se je na Madžarskem na delovnem srečanju sestal z madžarskim obrambnim ministrom Tiborjem Benköm

Minister za obrambo Karl Erjavec je bil danes,  9. novembra,  na povabilo ministra za obrambo Madžarske Tiborja Benka na delovnem obisku na Madžarskem. Ministra sta se srečala v kraju Gosztola, blizu slovensko-madžarske meje. Po prihodu sta najprej opravila krajši pogovor na štiri oči, sledilo je delovno srečanje obeh delegacij, ki sta ga vodila oba ministra.

 

Ministra sta na srečanju največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju med državama na obrambnem in vojaškem področju. Namen obiska je krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Minister Erjavec je izrazil zadovoljstvo nad odličnimi dvostranskimi odnosi med državama, ki se odražajo tudi skozi odprt in prijateljski politični dialog ter postopen in vztrajen razvoj dvostranskega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Sodelovanje poteka skladno z letnim načrtom dvostranskega sodelovanja, ki za leto 2018 predvideva 21 aktivnosti. V okviru skupnih aktivnosti prevladujejo vojaška usposabljanja in vaje, aktivnosti letalstva in zračne obrambe, vojaško gorništvo ter usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Ministra sta izmenjala informacije o možnih oblikah sodelovanja v prihodnosti. Ocenila sta, da odlično sodelujemo tudi na kulturno-zgodovinskem področju, predvsem pri urejanju in vzdrževanju zgodovinskih pomnikov iz prve svetovne vojne ter ohranjanju spomina na padle na frontah prve svetovne vojne.

 

Minister Erjavec se je madžarskemu kolegu zahvalil za zagotavljanje nadzora zračnega prostora nad Republiko Slovenijo, možnosti izobraževanj pripadnikov Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na različnih specialističnih tečajih, ki jih organizira madžarsko obrambno ministrstvo, ter izpostavil skupno sodelovanje na različnih vajah, ki jih tradicionalno gostita tako Republika Slovenija kot Madžarska.

 

V nadaljevanju sta ministra izmenjala mnenja glede sodelovanja na področju večstranskih projektov, v okviru katerih sodelujeta obe državi (PESCO, NFIU in SAC PAPA). Izpostavljeno je bilo tudi uspešno regionalno sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju, v okviru regionalnih pobud, v katerih sodelujeta obe državi (Srednjeevropska pobuda za obrambno sodelovanje (CEDC), Pobuda o obrambnem sodelovanju (DECI) in EU Pobuda za gorsko usposabljanje (MTI)).

 

Ministra sta se dotaknila tudi področja obrambnih reform ter pri tem izmenjala informacije o njihovem poteku in prihodnjih načrtih v obeh državah. Madžarski minister je predlagal, da bi izmenjali izkušnje s področja pridobivanja kadrov, saj se z izzivom popolnjevanja sooča vse več vojsk.

 

Obisk je bila tudi priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih v regiji, predvsem v povezavi z mednarodnimi operacijami in misijami, v katerih sta obe državi zelo vpeti in tudi dobro sodelujeta, ter z varnostnimi izzivi, ki jih predstavljajo nelegalne migracije. Minister Erjavec je pri tem izpostavil krhkost stabilnosti Zahodnega Balkana in nujnost ohranjanja mednarodnega dialoga. Ministra sta se strinjala, da je v interesu obeh držav dolgoročna stabilizacija v tej regiji.

 

 

Foto: Aleš Sila, MORS