Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada razrešila generalmajorja Alana Gederja z dolžnosti načelnika generalštaba in za novo načelnico imenovala generalmajorko Alenko Ermenc

Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi predloga ministra za obrambo Karla Erjavca odločila, da se generalmajorja Alana Gederja 27. novembra 2018 razreši z dolžnosti načelnika generalštaba, za novo načelnico generalštaba pa se z 28. novembrom 2018 imenuje generalmajorko mag. Alenko Ermenc.

 

Zakon o obrambi v prvem odstavku 45. člena določa, da načelnika Generalštaba Slovenske vojske imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za obrambo, v četrtem odstavku pa je določeno, da pristojnost za imenovanje obsega tudi pristojnost za razrešitev. Šesti odstavek 45. člena določa, da se poveljnike, vključno z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske, imenuje in razrešuje skladno z Zakonom o obrambi brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb, določenih z zakonom. Prvi odstavek 44. člena določa, da je načelnik generalštaba odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov v vojski. V prvem odstavku 39. člena Zakona o obrambi je določeno, da Slovensko vojsko sestavljajo generalštab kot organ v sestavi ministrstva ter njemu podrejena poveljstva, enote in zavodi.

 

Na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi ministrstva ne glede na razloge iz drugega odstavka istega člena.

 

Minister je predlagal imenovanje generalmajorke mag. Alenke Ermenc za načelnico Generalštaba Slovenske vojske na podlagi njenih izkušenj pri poveljevanju enotam Slovenske vojske, sodelovanja pri vzpostavljanju sistema poklicne vojske ter ustrezne civilne in vojaške izobrazbe.


Generalmajorka mag. Alenka Ermenc je v Slovenski vojski zaposlena od leta 1991 in je do zdaj opravljala različne formacijske dolžnosti, pri čemer vodstvene formacijske dolžnosti v Slovenski vojski opravlja od leta 2001.
Ima ustrezno izobrazbo, saj je končala dodiplomski študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Poleg tega je leta 2009 uspešno končala šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je opravila na King's College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij. V svoji vojaški karieri je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni ter štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski. Izpolnjuje predpisane pogoje za zasedbo formacijske dolžnosti načelnice generalštaba. V čin generalmajorke je bila povišana novembra 2018.

 

Za svoje delo na vojaško-obrambnem področju je prejela številna domača in tuja priznanja, med katerimi izstopajo domača bronasta medalja generala Maistra z meči za prispevek v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, zlati medalji Slovenske vojske in generala Maistra, zlata medalja 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, zlata plaketa Verifikacijskega centra Slovenske vojske in srebrni meč Poveljstva sil. Med tujimi priznanji izstopata medalja za udeležbo na mednarodni misiji Kosovo NATO NON ARTICLE V in red za zasluge PRO MERITO MELITENSI v stopnji komendatorja z meči.

 

Pri svojem delu uspešno in učinkovito uresničuje zadane naloge in sledi ciljem Slovenske vojske.


Generalmajorka mag. Alenka Ermenc je veteranka vojne za Slovenijo 1991.

 

Foto: Bruno Toič, MORS