Skoči na vsebino

NOVICA

MO vodstvom gasilskih zvez predstavilo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami letos

Ob dnevu predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez organizira Gasilska zveza Slovenije v Zadružnem domu Korte v Izoli dvodnevno strokovno gasilsko srečanje. Udeležence so danes, v petek, 1. februarja, uvodoma nagovorili minister za obrambo Karl Erjavec, župan Občine Izola Danilo Markočič in predsednik Obalne gasilske zveze Koper Miran Gregorič. V nadaljevanju je generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But predstavil aktualne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami mag. Boris Balant pa je orisal delo inšpektorata.


Župan občine Izola Danilo Markočič je izrazil zadovoljstvo, da je GZS strokovni posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez letos organizirala v izolski občini. Dejal je, da so gasilci vedno prvi, ki priskočijo na pomoč in se predsednikom in poveljnikom gasilskih zvez zahvalil. Delo Obalne gasilske zveze Koper je predstavil gostitelj, predsednik zveze Miran Gregorič. Slavnostni govornik minister za obrambo Karl Erjavec pa je izpostavil, da je v Sloveniji 120 gasilskih zvez in kar 1341 prostovoljnih gasilskih društev. Ta so temelj javne gasilske službe na lokalni ravni, je dejal obrambni minister Karl Erjavec in dodal, da več kot 35 tisoč prostovoljnih operativnih gasilcev predstavlja največjo skupino reševalcev, ki delujejo ob naravnih in drugih nesrečah. Minister Erjavec je spomnil na zadnje večje intervencije, v katerih so sodelovali gasilci, in sicer na junijsko neurje s točo v Beli krajini ter na novembrske poplave v občini Tržič in drugih gorenjskih občinah. Pohvalil je raven usposobljenosti gasilcev ter sodelovanje tako med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, kot med gasilci in drugimi reševalnimi sestavi ter Policijo in Slovensko vojsko, kar se je pokazalo tudi ta teden med reševanjem ob požaru v jeseniški bolnišnici. Kot je dejal minister, je dobro sodelovanje bistvenega pomena za učinkovito reševanje ob nesrečah in za obvladovanje njihovih posledic. Po prepričanju ministra Erjavca je Slovenija z izjemno visoko ravnijo organiziranosti gasilstva ter obstoječim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vzor drugim državam v regiji.

 

Med pomembnimi nalogami Ministrstva za obrambo v letošnjem letu je po besedah Karla Erjavca prenova Zakona o gasilstvu iz leta 2005, s katerim želijo urediti status prostovoljnih in poklicnih gasilcev, nadalje stimulirati delodajalce za zaposlovanje prostovoljnih gasilcev, vzpostaviti sistem zavarovanj za gasilce, gasilska vozila in gasilske nepremičnine. V novem zakonu, ki je trenutno v usklajevanju z gasilskimi organizacijami in drugimi deležniki, je poudarek tudi na ureditvi področja gasilskih enot v gospodarskih družbah, vključno z izvajanjem požarne straže. Za zelo spodbudno je minister označil povečanje sredstev za redno delovanje Gasilske zveze Slovenije, medtem ko sofinanciranje iz sredstev požarnega sklada ostaja na ravni preteklih let. 

 

Generalni direktor URSZR Darko But je povedal, da so bile sile za zaščito, reševanje in pomoč lani aktivirane skoraj 17-tisočkrat, na intervencijah pa je skupaj sodelovalo več kot 140 tisoč pripadnikov različnih enot in sestavov. Največ intervencij so opravili gasilci, sledijo jim gorski reševalci in Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS). Med pomembnejšimi realiziranimi nalogami URSZR v preteklem letu je Darko But izpostavil sprejetje državnega načrta ZiR za požare v naravnem okolju, posredovanje dopolnjene Državne ocene tveganj za nesreče Evropski komisiji, podpis protokola o izklapljanju in vklapljanju daljnovodov ob velikem požaru v naravnem okolju z Elesom, certifikacijo Jamarske reševalne službe v prostovoljnem naboru sil EU, modernizacijo zmogljivosti Državne enote za varstvo pred NUS ter izdelavo postopkovnika za sprejem in nudenje mednarodne pomoči. Posebej koristni in zanimivi za gasilce so posodobitve programov usposabljanj ter nadaljevanje razvoja nove aplikacije eSPIN in izvedena nadgradnja sistema SPIN3. Generalni direktor URSZR je udeležence posveta povabil na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki bodo od 6. do 8. junija v Postojni.

 

Delo Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je predstavil glavni inšpektor mag. Boris Balant. Podrobneje je pojasnil dejavnosti inšpektorata na vseh treh glavnih področjih dela, in sicer varstva pred požarom, nadzora na področju zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami.

 

Sobota oziroma drugi dan strokovnega srečanja bo namenjen gasilski dejavnosti, saj bodo predstavili področje preventive v gasilstvu, usposabljanje gasilcev, gasilsko uniformo ter druge aktualne dogodke. Govorili bodo tudi o kar treh pomembnih jubilejih v letošnjem letu, in sicer 150-letnici gasilstva na Slovenskem, 70-letnici Gasilske zveze Slovenije in 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.

 

Zvočni posnetki govorov (MP3):

Foto: Metka Grmek, MORS