Skoči na vsebino

NOVICA

V Državnem svetu posvet o dvojni rabi infrastrukturnih objektov s poudarkom na vojaški mobilnosti

Kabinet komisarke za mobilnost in promet je v sodelovanju z  Direktoratom za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo dne 5. 4. 2019 organiziral posvet o dvojni rabi infrastrukturnih objektov s poudarkom na vojaški mobilnosti, v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

 

Vlada RS je s sklepom št. 02401-22/2018/5 z dne 22.11.2018 ustanovila Stalno medresorsko koordinacijsko skupino za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti. Namen razširjenega strokovnega posveta  je bila seznanitev z aktivnostmi na področju vojaške mobilnosti in pravočasno oblikovanje slovenskega predloga in aktivnega sodelovanja pri razvoju dvonamenske infrastrukture s posebnim poudarkom na vojaški mobilnosti.

 

Uvodoma je zbrane nagovorila komisarka za mobilnost in promet gospa Violeta Bulc, po končanem nagovoru pa je odgovarjala udeležencem na vprašanja.

 

Člani Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti pa so v obliki strokovnega panela nadaljevali z javnim strokovnim posvetom o dvojni rabi infrastrukturnih objektov in možnostih za pridobitev evropskih sredstev.

 

Okrogle mize se  je iz Evropske komisije kot aktivni panelist udeležil tudi g.  Jean-Louis Colson iz Direktorata za mobilnost in promet.
 
Posveta se je udeležilo 70 poslušateljev iz različnih ministrstev, družb posebnega pomena za obrambo in študentje Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Med udeleženci je potekala aktivna razprava in posvet.

 

Foto: Aleksander Kocić, MORS