Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis dodatka št.2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki

Minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Brežice Ivan Molan sta na Gradu Brežice podpisala dodatek št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.


Sodelovanje Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske z občino Brežice je bilo vseskozi tradicionalno dobro. Leta 2000 je bilo to sodelovanje nadgrajeno s podpisom sporazuma, s katerim se je uporabo letališča Cerklje omogočilo tudi športnim letalcem iz Posavja (ustanovitev Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki – JGZ), hkrati pa je bil občini oddan v uporabo kompleks Gaj. Sodelovanje se je intenziviralo z začetkom projekta prenove letališča Cerklje in pripravljanjem Državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje, ko je bil med MO in občino podpisan Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, kjer so bile opredeljena medsebojne obveznosti. MO se je v Dogovoru zavezalo tudi k sofinanciranju lokalne infrastrukture, ki jo SV uporablja v povezavi z letališčem Cerklje v vrednosti do 600.000 evrov letno.

 

S podpisom Dodatka št. 2 k Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki sta se MO in Občina Brežice dogovorila da se za izvedbo programov sofinanciranja za leti 2019 in 2020 s strani MO šteje sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo v višini 350.000 evrov ter sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil v višini 50.000 evrov.

 

Foto: Borut Podgoršek, MORS