Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv Ministrstva za obrambo na navedbe Sindikata vojakov Slovenije glede razlogov za odpoved pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata

Na spletni strani Sindikata vojakov Slovenije (SVS) je bilo danes, 10. maja, objavljeno obvestilo članicam in članom sindikata ob odpovedi Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS, ki je bila s strani Ministrstva za obrambo vodstvu sindikata posredovana včeraj, 9. maja. V obvestilu navedeni razlog za prekinitev pogodbe ne drži. Ministrstvo za obrambo se ni odločilo za prekinitev pogodbe zaradi nedavne aktivnosti SVS v zvezi z neaktivnostjo ministra Erjavca v socialnem dialogu, kot je navedeno v obvestilu članom sindikata, ampak zaradi nespoštovanja zakonskih določil glede obsega in vsebine sindikalnega delovanja.


Glede sindikalnega dialoga še posebej izpostavljamo, da je s sindikatom SVS, ki je eden od štirih sindikatov, ki delujejo v okviru Ministrstva za obrambo, potekal reden dialog s pooblaščeno osebo, državnim sekretarjem ministrstva, ki ga je minister posebej imenoval za vodenje sindikalnega dialoga znotraj ministrstva. Ves čas sodelovanja so bila v ospredju prizadevanja za sporazumno in strpno reševanje odprtih vprašanj skladno z določili pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata. Da je bil dosedanji odnos ministrstva do SVS konstruktiven, potrjuje tudi 4. februarja letos sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS iz leta 2014, s katerim je sindikat poleg dveh pooblaščenih oseb pridobil še tretjo, ki v okviru polnega delovnega časa namesto nalog na formacijski dolžnosti opravlja sindikalno delo za SVS. Z aneksom k pogodbi je bilo v dogovoru z ministrstvom povečano tudi število pripadajočih dovoljenih ur za opravljanje sindikalnega dela za posamezne sindikalne zaupnike, in sicer z 20 na največ 30 delovnih ur mesečno.