Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Karl Erjavec in župan Občine Pivka Robert Smrdelj podpisala dodatek k dogovoru o sodelovanju glede sofinanciranja obnove in posodobitve ceste Zagorje–Bač

Ministrstvo za obrambo in Občina Pivka sta uspešna pri dogovarjanju glede medsebojnega sodelovanja pri vlaganju v projekte lokalne javne infrastrukture, zaradi obremenjenosti cestne in komunalne infrastrukture ob uporabi Osrednjega vadišča Slovenske vojske (OSVAD SV) Postojna. Dogovor o sofinanciranju sodobne ureditve ceste Zagorje–Bač sta minister za obrambo Karl Erjavec in župan Občine Pivka Robert Smrdelj danes, 10. junija 2019, potrdila s podpisom dodatka k dosedanjemu dogovoru, ki ga ima ministrstvo sklenjeno z Občino Pivka.


Delovna skupina za urejanje razmerij  med  Ministrstvom za obrambo in občinami, ki gravitirajo na območje OSVAD SV Postojna, ki jo vodi svetovalec v kabinetu ministra za obrambo Boštjan Šefic, je z Občino Pivka uskladila sofinanciranje obsežnega projekta v lokalno javno infrastrukturo za leti 2019 in 2020.


Dogovor določa pogoje in način medsebojnega sodelovanja glede uporabe infrastrukture v upravljanju Ministrstva za obrambo na območju občine Pivka in njene neposredne soseščine, s ciljem zagotoviti njeno dolgoročno uporabo, z upoštevanjem interesov lokalne skupnosti, povezanih z uporabo te infrastrukture, ter medsebojna razmerja in sofinanciranje Ministrstva za obrambo v skupne projekte z Občino Pivka. S podpisom dodatka k dogovoru je Ministrstvo za obrambo z Občino Pivka uskladilo sofinanciranje obsežnega projekta v lokalno javno infrastrukturo za leti 2019 in 2020, ki obsega ureditev sodobne lokalne ceste Zagorje–Bač z infrastrukturo, ki bo zagotavljala ustrezno varnost v cestnem prometu. V ta namen bo ministrstvo v letošnjem in naslednjem letu namenilo skupaj 600.000 evrov, soudeležba občine v projektu pa je predvidena v višini 200.000 evrov.

 

Minister Erjavec je po podpisu dodatka v kratki izjavi za medije poudaril, da je zadovoljen, da sta z županom podpisala dodatek k dogovoru, ki bo omogočil sodobno ureditev ceste Zagorje–Bač, kajti v interesu Slovenske vojske je, da imamo urejene odnose z lokalnimi skupnostmi na območju OSVAD SV Postojna. Kot je še povedal, smo se s tem podpisom dodatka obvezali, da bomo še naprej vlagali v lokalno infrastrukturo in da bomo projekt obnove ceste v dogovorjenem roku tudi realizirali. Ministrstvo za obrambo se zaveda, da uporaba vadišča v določeni meri vpliva na življenje prebivalcev v njegovi okolici, zato na takšen način, z dogovori o sodelovanju, skušamo, kolikor je mogoče, ublažiti motnje, ki jih predstavlja delovanje OSVAD SV na tem prostoru, je še izpostavil minister.


Župan Robert Smrdelj je ob podpisu izrazil zadovoljstvo ob sklenitvi dodatka k dogovoru, ki pomeni realizacijo projektov, ki so bili dogovorjeni v preteklosti in se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v preteklih letih niso realizirali. Kot je povedal,  je infrastruktura pomembna tako z lokalnega zornega kota, predvsem z vidika vaške skupnosti Zagorje, kot tudi za Slovensko vojsko, saj bo ureditev pomembno pripomogla k prometni varnosti.

 

Minister za obrambo je ob tej priložnosti izpostavil dobro sodelovanje med občino in ministrstvom tudi pri projektu Park vojaške zgodovine, ki je v več pogledih presegel pričakovanja. Kot je povedal župan Robert Smrdelj, brez res dobrega sodelovanja z ministrstvom in Slovensko vojsko takega projekta ne bi bilo mogoče izpeljati.

 

Predvidoma v petek, 14. junija, bo podoben dodatek k dogovoru podpisan še z županom Občine Ilirska Bistrica, z Občino Postojno pa potekajo intenzivni pogovori. Minister za obrambo je ob tem povedal, da je za celostno urejanje razmer na OSVAD SV Postojna ključno sprejetje državnega prostorskega načrta in ustrezno zavarovanje vodnih virov ter ustrezen okoljski monitoring, v katerega bodo vključene tudi zainteresirane javnosti. Kot je povedal, je prepričan, da se tudi na tem področju lahko najde ustrezne rešitve in sklene ustrezen dogovor v skupno korist tako občanov na območju OSVAD Postojna kot tudi Slovenske vojske, ki ji je to vadišče ključnega pomena za usposabljanje svojih pripadnikov.

 

 

Zvočni posnetki (MP3):

Foto: Vekoslav Rajh, MORS