Skoči na vsebino

NOVICA

4. 2. 2017

Ministrica za obrambo Andreja Katič v Selnici ob Dravi nagovorila predsednike in poveljnike gasilskih zvez

V Selnici ob Dravi je danes, v soboto, 4. februarja, potekal dan predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez. Zbrane je nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič.


Ministrica se je gasilcem in gasilkam zahvalila za njihovo predano delo. Poudarila je, da so gasilci poleg intervencijskega ukrepanja na cestah in pri gašenju požarov sodelovali tudi pri mnogih drugih humanitarnih aktivnostih prizadetim prebivalcem in pri obvladovanju migrantske problematike.  


V nadaljevanju je ministrica predstavila svoje poglede na gasilsko dejavnost ter delo Ministrstva za obrambo, še posebej Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, na področju gasilstva. Ena od ključnih tem, o kateri je spregovorila, je novi nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022. V tem novem nacionalnem programu je znova izpostavljen status gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev. »Celostno si prizadevamo tudi za ustvarjanje razmer za uveljavitev stimulativnih rešitev, tako za reševalce kot za delodajalce, predvsem na zavarovalniškem, socialnem, pokojninskem in davčnem področju. Status vseh prostovoljcev, ki so vključeni v različne reševalne sestave zaščite, reševanja in pomoči, pa želimo izboljšati tudi s spremembo Zakona o gasilstvu in z dopolnitvijo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,« je poudarila ministrica. Novi nacionalni program daje na področju gasilstva večji poudarek naslednjim vidikom: preventivnemu delovanju za zagotavljanje višje stopnje požarne varnosti v lokalnih skupnostih, nabavi težke gasilske tehnike, predvsem gasilskih avtolestev, ohranitvi posodabljanja gasilske zaščitne in reševalne opreme ter izenačevanju opremljenosti gasilskih in drugih reševalnih služb v občinah s slabšimi materialnimi možnostmi, nadaljnjemu razvoju psihološke pomoči za reševalce, spodbujanju organiziranja, opremljanja in usposabljanja ekip prve pomoči v gasilskih enotah, še večjo pozornost skupnim usposabljanjem pripadnikov različnih struktur, vključenih v sistem zaščite in reševanja, ter spodbujanju razvoja vadbišč in drugih zmogljivosti, ki jih za svoje potrebe razvijajo občine ali posamezne reševalne službe, predvsem tiste, ki jih organizirajo nevladne organizacije, še posebej so s tem mišljeni regijski gasilski poligoni za namen urjenja postopkov.


Ministrica za obrambo Andreja Katič je napovedala skupno sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije na letošnjih dnevih zaščite in reševanja Mirana Bogataja, ki bodo potekala v Murski Soboti, ter tudi poudarila, da si želi aktivne vloge gasilcev in gasilk pri usklajevanju rešitev v Zakonu o gasilstvu.


Zbrane gasilce in gasilke so nagovorili tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But.

 

Zvočni posnetek (MP3):

Foto: Aleš Sila, MORS