Skoči na vsebino

NOVICA

15. 2. 2017

Ministrica Andreja Katič je v Bruslju obiskala Evropsko obrambno agencijo in se srečala z izvršnim direktorjem agencije Jorgejem Domecqom

Ministrica za obrambo Andreja Katič je bila danes na obisku na sedežu Evropske obrambne agencije (EDA) v Bruslju, kjer jo je sprejel izvršni direktor agencije Jorge Domecq. V okviru obiska so ministrici predstavili naslednje projekte agencije: Diplomatska dovoljenja za prelete vojaških zrakoplovov (Diplomatic Clearences), Medicinska evakuacija (Medical Evacuation – MEDEVAC) in Večmodalno transportno vozlišče EU (EU Multimodular Transport Hub).


Na srečanju z izvršnim direktorjem EDA sta sogovornika največ pozornosti namenila lani sprejetim strateškim dokumentom EU oziroma t. i. obrambnemu paketu (implementacijskemu načrtu EU globalne strategije, evropskemu obrambnemu akcijskemu načrtu in lanskemu podpisu deklaracije EU–Nata v Varšavi) ter izmenjala poglede o poti naprej, s poudarkom na razvoju zmogljivosti EU. 


Sogovornika sta pogovor nadaljevala o projektih, v katerih Republika Slovenija sodeluje v okviru zmogljivostnih prioritet EDA. Trenutno Slovenija sodeluje v šestih projektih EDA, v enega pa se vključuje. Gre za naslednje projekte: Enotno evropsko nebo (Single European Sky – MIOS SESAR), Daljinsko upravljani zračni sistemi (Joint Investment Programme Remotely Piloted Air Systems – JIP RPAS), Program helikopterskih vaj (Helicopter Exercise Programme – HEP), Večnacionalna medicinska enota (Multinational, Medical, Modular Unit – M3U), Souporaba rezervnih delov (Sharing of spare parts – SoSP) ter Večmodalno transportno vozlišče (Multimodal Transport Hub). Slovenija je trenutno v fazi vključevanja v projekt s področja raziskav in razvoja ter projekt Zagotavljanje energije s področja uporabe gorivnih celic (Inovative Auxiliary Power Unit for Military Purposes – IAPUNIT).


Ministrica za obrambo je v okviru obiska na sedežu EDA slavnostno podpisala projektni dogovor o pridružitvi Republike Slovenije k projektu Večmodalno transportno vozlišče EU. Gre za projekt vzpostavitve večmodalnega transportnega vozlišča za nemoten in hiter prehod znotraj mej med sodelujočimi državami članicam EU, s ciljem izboljšati učinkovitost vojaškega kopenskega transporta in drugih premikov. Dogovor obsega premike vojaških kolesnih vozil, vojaških konvojev in vojaških vozil, ki tovorijo nevarne snovi po cestah, železnicah in notranjih plovnih poteh. 


EDA je bila ustanovljena leta 2004 z namenom podpore državam članicam pri njihovih aktivnostih, povezanih z izboljšanjem evropskih obrambnih zmogljivosti na področju kriznega upravljanja ter izvajanjem skupne varnostne in obrambne politike. Pri delu agencije sodelujejo vse države članice EU, razen Danske. Norveška, Švica, Ukrajina in Srbija imajo status partnerskih držav, ki sodelujejo pri iniciativah, projektih in programih, vendar ne morejo sodelovati pri odločanju v okviru dela usmerjevalnih odborov. Slovenija je polnopravna članica agencije že od njene ustanovitve leta 2004. Agencija se trenutno nahaja v obdobju, ko je postavljena pred nove izzive, saj potekajo številne razprave o prilagoditvi agencije novim realnostim, predvsem z vidika sprejetja nove globalne strategije EU in t. i. obrambnega paketa, vključno z implementacijskim načrtom in novim nivojem obrambnih ambicij EU.

 

Foto: Aleš Sila, MORS