Skoči na vsebino

NOVICA

15. 3. 2017

Ministrica za obrambo Andreja Katič nagovorila zbrane na mednarodni konferenci o korporativni varnosti

Danes, v sredo, 15. marca, se je ministrica za obrambo Andreja Katič udeležila 8. mednarodne konference o korporativni varnosti in nagovorila zbrane. 

 

Obrambna ministrica je poudarila, da korporativna varnost kot obvladovanje vseh tveganj, ki ogrožajo organizacije, v današnjem času pomeni velik izziv. »Spremenjeno in izredno dinamično varnostno okolje in številne grožnje ter napadi zahtevajo uvedbo celovitega pristopa k obvladovanju tveganj. Vsi se zavedamo, da je zelo pomembno, da si podjetja prizadevajo za uveljavitev ustreznih varnostnih ukrepov in standardov, saj tako zmanjšujejo svojo ranljivost,« je še dejala ministrica. 

 

V nadaljevanju je ministrica izpostavila še posebno izpostavljenost podjetij in organizacij, ki upravljajo kritično infrastrukturo državnega pomena. Njihovo neprekinjeno delovanje je namreč ključnega pomena za nacionalno varnost, državo, zdravje, ekonomsko stabilnost in splošno družbeno blaginjo, dejavniki, ki vplivajo na kritično infrastrukturo, pa so zapleteni in negotovi. 

 

Ministrica je nato predstavila predlog zakona o kritični infrastrukturi, ki smo ga pripravili na Ministrstvu za obrambo. Njegov temeljni namen je sistemsko urediti zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture Republike Slovenije. Pri tem izhajamo iz razumevanja, da zaščita kritične infrastrukture obsega vse aktivnosti, ki prispevajo k neprekinjenosti in celovitosti njenega delovanja. V predlogu zakona so za sektorje kritične infrastrukture določeni preskrba z vodo, hrano in energijo, zdravstvena oskrba, finančni sektor, promet, varstvo okolja, delovanje organov oblasti na državni ravni in informacijsko-komunikacijska tehnologija, glede na določila zakona pa lahko vlada določi tudi druge sektorje. 

 

Foto: Jerica Pavšič, MORS