Skoči na vsebino

NOVICA

21. 4. 2017

Evropski program na področju obrambnih raziskav

V okviru priprav Evropske unije za poglobitev sodelovanja med državami članicami EU na področju obrambe in varnosti, je Svet EU v letu 2016 sprejel Obrambni paket strateških dokumentov, ki obsega oblikovanje evropske politike do področja obrambe in varnosti, vključno z novim nivojem obrambnih ambicij. Dokumenti Obrambnega paketa, ki izhajajo iz Globalne strategije EU (The Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy) so: Implementacijski načrt (Implementation plan), Evropski obrambni akcijski načrt (European Defence Action Plan) ter Združena deklaracija EU-NATO (EU-NATO Joint  Declaration).

 

Za podporo Evropski politiki na področju obrambe in varnosti bodo zagotovljena sredstva za raziskave za potrebe razvoja zmogljivosti v obrambne namene iz evropskega proračuna, kar doslej ni bilo mogoče. Višina sredstev, namenjenih za t.i. sklad za obrambne raziskave v letih 2017 – 2020 bo cca. 90 mio EUR (od tega za letos 25 mio EUR), nato pa naj bi se za raziskovalno razvojne projekte na obrambnem področju v naslednjem večletnem finančnem okviru (Multianual Finnancial Framework) v letih od 2021 – 2027 zagotavljala sredstva v višini 500 mio EUR letno.

 

Za izvajanje raziskovalnih projektov na področju obrambe in varnosti je Evropska komisija dne 11.4.2017 sprejela finančni okvir za izvajanje projektov na področju obrambnih raziskav, opredeljena je tudi vsebina Delovnega programa na področju obrambnih raziskav za leto 2017 (dodatek v aneksu 1), dokumenti se nahajajo v spletni povezavi  https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2017/04/19/pa-on-defence-research-commission-adopts-financial-decision-with-project-details?utm_source=EDA+e-newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=19042017_PART2;

 

 

Dodatne informacije v zvezi z obrambnim raziskovalnim programom, imenovanim Preparatory Action on Defence Research se nahajajo na povezavi  https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/decision-on-the-financing-of-the-preparatory-action-on-defence-research-(padr)-and-the-use-of-unit-costs-for-the-year-2017561fa63fa4d264cfa776ff000087ef0f.pdf;

 

 

Razpise za projekte v okviru Delovnega programa za obrambne raziskave za leto 2017, bo objavila Evropska obrambna agencija  (EDA) na svoji spletni strani predvidoma v zadnjem tednu maja oziroma v prvem tednu junija 2017. Predvidoma teden dni po objavi razpisa,  Agencija načrtuje organizacijo informativnega dne v Bruslju, ki naj bi bil namenjen mreženju raziskovalno razvojnih organizacij, zainteresiranih za sodelovanje na projektih in za oblikovanje konzorcijev.

 

Obenem vas še obveščamo, da bo s strani AeroSpace and Defence Industries – Association of Europe (ASD)  v zvezi z Evropskim obrambnim programom za raziskovalno razvojne organizacije in industrijo izvedena delavnica in sicer 4.5.2017 na Dunaju, vabilo se nahaja na povezavi http://us11.campaign-archive2.com/?u=9f02178096fc6bd89b3f7dd4f&id=45618582c9&e=1593895f3f;