Skoči na vsebino

NOVICA

11. 10. 2017

V Gruziji srečanje obrambnih ministrov pobude SEDM

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak je danes, 11. oktobra, končal dvodnevni obisk v Batumiju v Gruziji, kjer se je udeležil dvodnevnega srečanja ministrov za obrambo v okviru Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope (Southeastern Europe Defence Ministerial – SEDM). Ob obisku je mag. Bizjak z namestnico ministra za obrambo Gruzije Lelo Chikovani podpisal Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na področju obrambe. 


Srečanje ministrov za obrambo držav članic Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope (Southeastern Europe Defence Ministerial – SEDM) je potekalo v Batumiju v Gruziji, saj je Gruzija leta 2015 postala polnopravna članica pobude SEDM. Na srečanju so ministri in visoki predstavniki ministrstev za obrambo pregledali aktivnosti, dosežke in razvoj posameznih projektov SEDM, izmenjali so mnenja in stališča o razvoju pobude SEDM ter govorili o aktualnih varnostnih izzivih, s katerimi se soočajo države Jugovzhodne Evrope. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak je na srečanju izrazil podporo Slovenije krepitvi miru, varnosti, stabilnosti in utrjevanju zaupanja v regiji Jugovzhodne Evrope ter procesom nadaljnjega vključevanja držav v evroatlantske integracije. Pozdravil je širok nabor procesov SEDM, ki spodbujajo in krepijo medsebojno sodelovanje, zaupanje ter izmenjavo informacij, mnenj in stališč o aktualnih izzivih skupnega interesa ter s tem pripomorejo h krepitvi stabilnosti v regiji. Kot je poudaril mag. Bizjak, SEDM ostaja primeren, hkrati pa trenutno edini format za poglabljanje sodelovanja v regiji Jugovzhodne Evrope. Izpostavil je nujnost nenehnega samoocenjevanja in preverjanja sposobnosti v okviru pobude za zagotovitev visoke učinkovitosti, pa tudi povezovanja in sodelovanja z drugimi obrambnimi pobudami v širši regiji, predvsem z namenom racionalizacije aktivnosti in izogibanja morebitnim podvajanjem. Na srečanju so govorili tudi o načrtovanih aktivnostih ter o popolnjevanju in usposabljanju Brigade Jugovzhodne Evrope (South Eastern Europe Brigade – SEEBRIG).


Ob robu ministrskega srečanja je bilo več dvostranskih srečanj vodij delegacij partnerskih držav. Državni sekretar mag. Miloš Bizjak je z namestnico ministra za obrambo Gruzije Lelo Chikovani govoril o dvostranskem sodelovanju med državama na obrambnem in vojaškem področju. V nadaljevanju sta podpisala Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na obrambnem področju. Kot sta ob podpisu dejala mag. Miloš Bizjak in Lela Chikovani, je s sporazumom postavljena pravna podlaga za obrambno sodelovanje, hkrati pa sta izrazila interes za njegovo krepitev. Sodelovanje na obrambnem področju med Slovenijo in Gruzijo je do zdaj potekalo v obliki občasnih dvostranskih dogodkov, predvsem na področju vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter zaščite in reševanja. Državi sodelujeta tudi na področju socioekonomske reintegracije, ki jo skupaj z Gruzijo izvaja slovenska mednarodna organizacija International Trust Fund (ITF). Potreba po celovitejšem dvostranskem sodelovanju se je okrepila, predvsem glede na zahteve po implementaciji Okrepljenega paketa ukrepov Nato–Gruzija. Slovenija je v okviru svojih zmožnosti podpore pri integraciji Gruzije v Nato v Tbilisi napotila civilnega funkcionalnega strokovnjaka, ki deluje na področju varnih komunikacij. 

 

Foto: Tomaž Harle, MORS