Skoči na vsebino

PODATKI O LETALIŠČU

  • skupna površina 375 ha
  • letališka površine 235 ha
  • asfaltirana letališka steza VPS – 1 - 2420 X 45 m
  • travnata letališka steza VPS – 2 - 2000 X 50 m
  • nadmorska višina 153.31 m

 

 

 

 

 

 

Letališče Cerklje, ustanovljeno okoli leta 1938 kot vojaško letališče kraljeve vojske, je med II. svetovno vojno uporabljalo nemško letalstvo, po vojni ga je obnovilo in uporabljalo vojno letalstvo JLA, od leta 1991 pa Slovenska vojska. Dotrajani letališki objekti so potrebni obnove.

 

S tehnološko prenovo in rekonstrukcijo bo Letališče Cerklje ob Krki osrednje vojaško letališče v Sloveniji, obnovljeno in opremljeno predvsem za potrebe Slovenske vojske, pa tudi zavezništva Nato. Prenovljeno bo v skladu z vojaškimi in civilnimi standardi, saj bo namenjeno tudi civilnemu zračnemu prometu.

ZAČETEK PRENOVE

Prenova letališča se je začela z izgradnjo novih hangarjev na letališču. Trije hangarji so že zgrajeni, prva dva za servisiranje zračnih plovil, tretji za hangariranje. Glavnina prenove je povezana z zmogljivostjo letališča. Podaljšana in obnovljena bo  vzletno-pristajalna steza, vgrajen bo sodobni navigacijski sistem, obnovljeni ali na novo zgrajeni bodo ključni letališki objekti. Obnovljena bo seveda tudi prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska  infrastruktura.

 


 


 

Slovenska letališča

Kontrolni stolpi

Vzletno pristajalne steze