Skoči na vsebino

PROJEKTIRANJE

 

V različnih fazah projektiranja je 20 projektov;  od najobsežnejšega - od projektiranja podaljšanja vzletno pristajalne steze, do projektiranja  različnih letaliških ploščadi, različnih letaliških objektov -  za gasilsko in reševalno službo, hangarja, skladišč, garaže, delavnic,  posameznih sistemov osvetlitve in tudi projektiranje deviacije ceste Drnovo.

 

KONTROLNI STOLP IN INFRASTRUKTURA

»Veliko dela je bilo pred začetkom gradnje. Gre za infrastrukturo, komunalno, prometno, energetsko, za  odvajanje in čiščenje odpadnih voda, za zagotavljanje virov energije, telekomunikacijskih povezav …  Infrastruktura za ta objekt je zelo kompleksna in  zahteva tudi  visoke standarde zanesljivosti  in  varnosti.Projekt je naročnik  zastavil pravočasno in časovno realno, vsebinsko domišljeno in zato  smo vsi  skupaj  zadevo  pripeljali do uspešnega konca. Naročnik je razumel, da z oddajo dela ni končal svojega dela in nismo bili prepuščeni samim sebi, ker je najhuje, kar se lahko zgodi projektantu. Veliko smo sodelovali in to je ključno za dobro pripravo in uspešno izvedbo. V fazi izvedbe ni bilo problemov z izvajalcem, saj je bila dokumentacija dodelana in ni dopuščala odstopanj.«

 

odgovorni projektant MARTIN STARC, LUZ d.d

VZLETNO-PRISTAJALNA STEZA

Osrednja vzletno-pristajalna steza bo podaljšana za 330 m proti zahodu in za 250 m proti vzhodu, na skupno dolžino 3000 m. Steza bo ostala široka 45 m. Zaradi podaljšanja bosta porušena po dva zaklonilnika na obeh koncih steze. Travnata steza ob osrednji vzletno-pristajalni stezi bo ohranjena, vendar zaradi namestitve navigacijskih sredstev skrajšana na 1100 m. 

 

Obnovljene bodo tudi obstoječe letališke ploščadi, vzhodno od njih pa bodo tri zgrajene na novo: ploščad za testiranje motorjev, ploščad za transportna letala in ploščad za posebne tovore.

 

LETALIŠKE PLOŠČADI

Projektirajo se nove letališke ploščadi in sicer ploščad za strateški in taktični transport, ploščad za nevarni tovor,  ploščad za parkiranje letal , ploščad za testiranje motorjev in projektira se  sistem osvetlitve po pogojih CAT1.

 

OBJEKT ZA GASILSKO REŠEVALNO SLUŽBO

Nova enonadstropna zgradba bo stala ob novem nadzornem stolpu. To je najprimernejša lokacija, saj gasilcem in reševalcem omogoča neposredni dostop do vzletno-pristajalne steze in optimalni reakcijski čas za ukrepanje. V okoli 10 m visoki zgradbi bo operativni in bivalni del ter dobrih 2000 kvadratnih metrov neto površine.  Operativni prostori gasilske enote bodo v pritličju zgradbe in funkcionalno bodo  povezani z bivalnim delom v nadstropju. Predvideni sta spustnici za hitro komunikacijo v primeru gasilske intervencije.

 

Garaža bo lahko sprejela 10 gasilskih in reševalni vozili. Ob njej sta na levi in desni strani predvideni stopnišči, ob njih pa prostori za pranje opreme, polnjenje jeklenk in gasilnikov, prostor za kompresor, skladišče. V nadstropju novogradnje bo bivalni del, v katerem bo teklo vsakodnevno rutinsko delo enote. Na severni strani bo kontrolna soba s pogledom na letališke površine. Predvidena sta dva glavna vhoda, z vzhodne in zahodne strani.