Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEHNOLOŠKA OPREMA

Navigacijska oprema


Navigacijska oprema bo omogočala natančni instrumentalni prilet ICAO CAT 1 in nenatančni prilet po določilih ICAO in Nata.  Za natančni prilet bodo nameščeni:  

oddajnik drsnosti (GP – Glide Path),  oddajnik smeri prileta (LLZ – Localizer), vmesni označevalnik (MM – Middle Marker) in zunanji označevalnik (OM – Outer marker), za nenatančni prilet po določilih ICAO pa visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik  (VOR – Very High Frequency Omni/directional Radio Beacon) z napravo za merjenje razdalje (DME) in dva neusmerjena radijska oddajnika (NDB). Po določilih Nata bo za nenatančni prilet nameščeno ultravisokofrekvenčno taktično navigacijsko sredstvo (TACAN).


Komunikacijska oprema

Komunikacijski sistem za nadzor zračnega prometa na letališču je obnovljen in nadgrajen  s tehnološko novejšimi govornimi in radijskimi napravami VHF in UHF. Vgrajen je tudi sodobnejši sistem za snemanje in shranjevanje sporočil, ki omogoča shranjevanje in analiziranje shranjenih podatkov za primere izrednih letalskih dogodkov.

Z mednarodnim obrambnim naročilom sta bili  za nakup te opreme izbrani podjetji Frequentis in Rohde & Schwarz.

Sistem osvetlitve

Vzletno-pristajalna steza bo na obeh koncih osvetljena s priletnimi lučmi, in sicer  na zahodni strani s sistemom luči za instrumentalni prilet, v dolžini 900 m, na vzhodni strani pa s sistemom za vizualni prilet, v dolžini 420 m. Steza bo osvetljena s kazalniki natančne priletne poti (lučmi PAPI), nameščenimi približno 360 m od vzhodnega in zahodnega praga steze, in z lučmi začetka in konca  steze. Ob celotni dolžini steze bodo robne luči. Zgrajeno bo vzletišče za helikopterje, ki bo na vzhodni in zahodni strani opremljen s priletnimi in robnimi lučmi ter kazalniki natančne priletne poti (lučmi HAPI)  na obeh straneh vzletišča.  

Vse vozne steze in ploščadi bodo osvetljene z robnimi lučmi. Transportna ploščad in ploščad za posebne tovore bosta opremljeni tudi z lučmi za delo ponoči. Celotna osvetlitev bo podprta z računalniškim sistemom za krmiljenje luči.

Sistem osvetlitve bo podprt z računalniškim sistemom za krmiljenje luči in z  lokalnim omrežjem povezan z energetskim prostorom, kjer se nahajajo stikalni bloki, tokovni regulatorji, brezprekinitveni napajalniki in agregat.

Letališče Cerklje je imelo vgrajene luči za osvetljevanje vzletno pristajalne steze, dovoznih poti in letaliških ploščadi, vendar jih je JLA ob odhodu z letališča uničila. Zdaj Slovenska vojska za nočno letenje  uporabljajo mobilni sistem za osvetljevanje manevrskih površin.

Mobilni sistem za osvetlitev je komplet rdečih, zelenih, modrih in belih luči za označevanje,  z njim  pa se osvetli le del manevrskih površin; praviloma  en heliodrom, del dovoznih stez in 1430 m od 2400 m dolge  vzletno pristajalne steze.    


Meteorološke naprave

Meteorološka postaja bo opremljena z merilno tehniko, ki bo zagotavljala vremenske informacije za zračni promet na letališču in za letenje sploh. Stolp z merilci hitrosti in smeri vetra  bo  prestavljen v bližino cone dotika (TDZ), sedanji  merilci vetra pa bodo zamenjani z ogrevanimi. Merilci horizontalne vidljivosti bodo prestavljeni vzdolž začetka in konca steze. Na obeh koncih steze bodo nameščeni tudi novi merilci baze oblakov.  

Za vizualni nadzor bo ob začetku steze nameščena daljinsko vodena videokamera, povezana z monitorjem v meteorološki službi. V stezo bodo vgrajeni trije pari senzorjev za merjenje temperature vzletno-pristajalne steze za potrebe letališke zimske službe. Dolgoročno pa je za merjenje vertikalnega profila vetra in temperature načrtovana sodar oprema.  

Sistem za ustavljanje letal

Na obeh koncih vzletno pristajalne steze bosta vgrajeni napravi za ustavljanje letal.  Namenjeni sta  ustavljanju v nuji in omogočata, da letalo ob ponesrečenem vzletu ali pristanku  ostane na letališki stezi. Naprava za ustavljanje ustavi letalo z  jekleno vrvjo, razpete preko letališke steze. Za uporabo tega sistema  morajo biti letala opremljena z lovilno kljuko.