Skoči na vsebino

10 LET ČLANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE V NATU

Nagovor ministra za obrambo Romana Jakiča ob 10-letnici članstva Republike Slovenije v Natu

 

Spoštovani,


rad bi vas nagovoril ob pomembni obletnici, 10-letnici članstva Republike Slovenije v Natu, saj sem prepričan, da je bil vstop v Zavezništvo eden od mejnikov v obdobju samostojne Republike Slovenije.


Z vključitvijo v Nato smo dosegli enega glavnih zunanjepolitičnih ciljev, za katerega smo si  prizadevali že vse od osamosvojitve. Republika Slovenija je s tem dobila stopnjo varnosti, ki si je sama kljub nekajkrat večjemu finančnemu vložku ne bi mogla zagotoviti. Postala je polnopravna članica kluba držav, ki temelji na vrednotah demokracije, vladavine prava, spoštovanja človekovih pravic in posameznika, ter vstopila v razmerje kolektivnega zagotavljanja varnosti s sorodnimi državami, skratka prejela je zavarovalno varnostno polico v najuspešnejšem obrambno-vojaškem zavezništvu v zgodovini.


Na isti dan, 29. marca, ko je minilo deset let, odkar je Republika Slovenija postala polnopravna članica te pomembne mednarodne varnostne organizacije, smo praznovali tudi 140. obletnico rojstva generala Rudolfa Maistra. To je zagotovo priložnost, da se spomnimo ključnih dogodkov v slovenski državotvorni in vojaški zgodovini, ki nam dajejo samozavest v prepričanju, da se znamo pravilno odločati o tem, kaj je najbolje za našo domovino in za nas same. Z bojem generala Maistra in njegovih soborcev za slovenski Maribor in severno mejo, slovenskim narodnoosvobodilnim partizanskim bojem v drugi svetovni vojni ter osamosvojitveno vojno leta 1991, po kateri smo končno zaživeli v svoji državi, smo tlakovali pot do tega, da je Republika Slovenija leta 2004 po prepričljivi, dvotretjinski referendumski odločitvi državljanov in državljank postala članica Nata.


Slovenija je v minulem desetletju prispevala h kredibilnosti Zavezništva ter kolektivni in posredno tudi nacionalni varnosti s sodelovanjem v operacijah in vajah pod okriljem Nata, vplačevanjem sorazmernega deleža v Natove proračune, prispevanjem v njegove strukture, izgradnjo zmogljivosti skladno s sprejetimi Natovimi cilji zmogljivosti in sodelovanjem v večnacionalnih programih skupnega razvoja zmogljivosti. Čeprav varnost nima in ne bi smela imeti cene, vendar šteje, da so to pametno in smotrno naložena sredstva, ki se obrestujejo tako po finančni plati kot na področju pridobivanja neprecenljivih izkušenj in znanj. Z vstopom v Nato smo pospešili transformacijo obrambnega sistema, v prvi vrsti Slovenske vojske. Nato prispeva znatna finančna sredstva za nadgradnjo letališča v Cerkljah ob Krki, kot morda še pomembneje pa bi izpostavil izvajanje nadzora v našem zračnem prostoru z lovskimi letali, ki jih v okviru Natovih operacij nadzora zračnega prometa za Slovenijo v okviru Zavezništva zagotavljata Italija in od letos tudi Madžarska. S sodelovanjem v pobudi strateškega zračnega transporta smo si omogočili ugodne in vedno razpoložljive prevoze kontingentov v bolj oddaljene operacije.


Kljub zahtevni finančni situaciji, ki jo obrambni sistem deli s celotno državo, je prav, da smo ponosni na napredek, ki smo ga dosegli v desetih letih članstva v Natu. Trenutno je naša glavna naloga ohraniti perspektivne zmogljivosti in doseženo raven usposobljenosti Slovenske vojske. Zavedamo se nujnosti vzpostavitve temeljev za vzdržni razvoj obrambnega sistema in zmogljivosti, za kar si bomo v naslednjih letih še posebej prizadevali. Ostali bomo kredibilna zaveznica, ki izpolnjuje svoj delež zavez, prevzemanja novih in finančno zahtevnejših zavez pa v prihodnjih letih ni pričakovati.


Varnost, stabilnost in razvoj Zahodnega Balkana so strateške prednostne naloge Slovenije. Aktivno se zavzemamo za širitev Nata na druge države regije, v prvi vrsti na Črno goro, ki jo vidimo kot najbolje pripravljeno kandidatko. Naš strateški interes na Zahodnem Balkanu izražamo tudi z našo prisotnostjo, saj na tem območju deluje večina pripadnikov Slovenske vojske, ki sodelujejo v mednarodnih operacijah in misijah v tujini.


Po desetih letih lahko z gotovostjo trdimo, da uživamo visoko stopnjo varnosti, da uresničujemo svoje nacionalne interese, da smo verodostojna članica Zavezništva ter da smo precej bolje usposobljeni za soočanje s kriznimi situacijami in hkrati kredibilnejši pri prevzemanju odgovornosti za mednarodno varnost, kot smo bili pred članstvom v Natu.

 

Roman Jakič, minister za obrambo