Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE ZDIJZ

Poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v Ministrstvu za obrambo

Organ zavezanec je v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZDIJZ dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona in ga predložiti Ministrstvu za javno upravo. Vsebino poročila predpiše Vlada RS, ki tudi oblikuje skupno poročilo, za preteklo leto, za vse zavezance in ga predloži v obravnavno Državnemu zboru RS.

 

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2015 -  PDF

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2013 -  PDF; PRILOGA – obrazec LP ZDIJZ 2013 - DOC 

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2012 -  PDF; PRILOGA – obrazec LP ZDIJZ 2012 - DOC

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2011 -  PDF, 1,4 MB, 7 strani 

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2010 -  PDF, 220 KB, 7 strani

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2008 -  PDF, 255 KB, 3 strani 

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2007 -  PDF, 90 KB, 3 strani 

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2006 -  PDF, 530 KB, 2 strani

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2005 -  PDF, 158 KB, 2 strani

> Poročilo o izvajanju ZDIJZ v Ministrstvu za obrambo in njegovih organih v sestavi za leto 2004 -  PDF, 110 KB, 1 stran

 

 

Odločbe

 

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO DOKUMENTACIJE POVEZANE Z AKCIJO V AVSTRIJI

- Zahteva

- Uradni zaznamek z gradivom

 

 

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO DOKUMENTACIJE POVEZANE Z UVOZOM OROŽJA PREKO LETALIŠČA BRNIK

- Zahteva

- Delna odločba z gradivom

- Dopolnilna odločba z gradivom

 

 

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO DOKUMENTACIJE POVEZANE Z OKVARO VLADNEGA LETALA FALCON 2000 EX, DECEMBRA 2013 V MOSKVI

- Odgovor na zahtevo

- Poročilo o zagonu motorja

- Tehnično poročilo

- Poročilo o dogodku

- Odgovor VLO

- Zaključno poročilo

 

 

POROČILO O PROMETU IN TRANZITU OROŽJA IZ LETA 1993

Vlada Republike Slovenije je 25. avgusta 2011 na 147. redni seji izdala odločbo glede Poročila o prometu in tranzitu orožja iz leta 1993.

> Besedilo odločbe - PDF, 1,1MB, 4 strani

 

 

NAKUP KOLESNIKOV 8X8

Na podlagi odločbe Informacijskega pooblaščenca številka 021-20/2007/10 z dne 6. 8. 2007 in odločbe Ministrstva za obrambo RS številka  090-3/2007-3 z dne 12. 6. 2008, delnemu dostopu prirejena kopija pogodbe o nakupu kolesnikov 8 x 8. Oznaka veliki I, pomeni, da je člen označen s stopnjo tajnosti. Zapis »ZDIJZ« označuje prekrito besedilo členov, ki nosijo stopnjo tajnosti.

> Pogodba 8x8 - PDF, 4,3 MB, 30 strani 

Tabelarni del garancijskih pogojev: F/1 na strani F-1/5, F/2 na strani F-2/5, F/2 na strani F-3/5 in F/2 na straneh F-4/5 do F-5-5, ki jim je bila s sklepom številka 4300-1118/2006-71 z dne 9. 6. 2008, odvzeta stopnja tajnosti.

> Tabelarni del garancijskih pogojev - PDF, 1,3 MB, 5 strani 

 

 

> Nakup lahke pehotne oborožitve - PDF, 112 KB, 3 strani

 

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. O pritožbi zoper navedena konkretna pravna akta odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Na podlagi ponovne presoje razlogov za obstoj tajnosti podatkov, vsebovanih v pogodbi št. 001-06C, je bil dne 4. 12. 2008 izdan dodatek k pisni oceni tajnosti pogodbe št. 001-06C, da podatki o notranji strukturi pogodbe, in sicer tisti, ki se nanašajo na število posameznih konfiguracij, število nadgrajenih verzij, število ostalih nadgrajenih verzij in podatki o dobavnih rokih posameznih vozil, ne predstavljajo več podatkov, ki bi morali biti označeni s stopnjo tajnosti »INTERNO«.

 

> Struktura pogodbe za posamezna vozila - PDF, 72 KB, 3 strani

 

> Delivery schedule (načrt dobav) - PDF, 280 KB, 1 stran

 

> Letter of intent on participation of national industry of the Republic of Slovenia in providing equipment for slovenian Armed Forces - PDF, 670 KB, 3 strani

 

Odločanje na drugi stopnji - Informacijski pooblaščenec

Informacijski pooblaščenec je samostojen državni organ, ki ga na predlog Predsednika Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Imenovan je za obdobje petih let izmed državljanov Republike Slovenije. Pri odločanju o pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi in sklepu o zavrženju odloča po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče sprožiti upravni spor.

 

Informacijski pooblaščenec tako deluje kot drugostopenjski, torej pritožbeni organ. To pomeni, da mora prosilec v skladu z ZDIJZ, izrecno na podlagi omenjenega zakona najprej informacijo zahtevati od zavezanca (organa). Ko in če, zavezanec izda zavrnilno odločbo, se lahko prosilec pritoži k pooblaščencu, ki lahko šele ukrepa. Pri svojem delu vedno tehta pravice obeh strank v postopku - prosilca in zavezanca. Ne more, in ne sme se postaviti na stran šibkejšega (prosilca seveda), temveč mora zelo natančno proučiti zakaj, in iz kakšnih razlogov je bila zahteva na prvi stopnji zavrnjena.