Skoči na vsebino

URADNE OSEBE ZA POSREDOVANJE IJZ

  

Uradne osebe Ministrstva za obrambo

in organov v sestavi,

pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

PODROČJE PRISTOJNOSTI

  

Urška Čakš
telefon: (01) 471 23 82

e-pošta: glavna.pisarna(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ksenja Miholič Alvarez
telefon: (01) 471 14 12
e-pošta: glavna.pisarna(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo RS 

- Inšpektorat RS za obrambo 

- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

  

Mojca Grašič - podsekretarka za sistemske kadrovske zadeve
telefon: (01) 471 1007
telefaks: (01) 471 2024
e-pošta: mojca.grasic(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

- Generalštab Slovenske vojske

  

Neža Škufca - višja svetovalka
telefon: (01) 471 22 70
telefaks: (01) 471 16 50
e-pošta: neza.skufca(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

- Uprava RS za zaščito in reševanje