Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana      
Telefon: (01) 230 53 68    
Telefaks: (01) 471 20 41      
E-pošta: irsvndn(at)mors.si     

Davčna številka SI:  43612393
Matična številka:  2399202000
TRR:

 


Glavni inšpektor: mag. Boris BALANT, glavni inšpektor
E-pošta: boris.balant(at)mors.si
 

 

Organizacija  

Inšpektorat vodi glavni inšpektor. Sestavljajo ga:

 

 

 

  
 • 13 izpostav.
 
Izpostave:> Celje

> Ljubljana

> Nova Gorica> Postojna> Slovenj Gradec
 > Gorenjska> Maribor> Novo mesto> Ptuj> Trbovlje
 > Koper> Murska Sobota>Posavje  
  KRAJEVNE PRISTOJNOSTI IZPOSTAV -  pdf 

 

 

Naloge

 

> NAČRT IZVAJANJA NALOG IRSVNDN ZA 2019 (pdf)

> IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSVNDN V 2019 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2018 (pdf)

> IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSVNDN V 2017 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 - SPREMEMBA (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 - DOPOLNITEV (pdf)

 

Na področju varstva pred požarom inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom,
 • delovanja gasilskih enot,
 • pooblaščenih fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo naloge varstva pred požarom,
 • vodenja evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah,
 • izvajanja usposabljanja zaposlenih,
 • izvajanja preventivnih ukrepov,
 • izpolnjevanja zahtev za varnost pred požarom med gradnjo objektov.

Na področju zaščite in reševanja inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • uporabe in vzdrževanja zaklonišč,
 • stanja ocen ogroženosti,
 • stanja načrtov zaščite in reševanja,
 • opravljanja nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
 • vodenja podatkov, evidenc in zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o nesrečah in reševalnih intervencijah,
 • organiziranosti, usposobljenosti, opremljenosti in stanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč,
 • delovanja javnih reševalnih služb,
 • usposabljanja delavcev v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

Na področju varstva pred utopitvami inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • obratovanja in urejenosti kopališč,
 • usposobljenosti in delovanja reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode,
 • organizacij, ki izvajajo usposabljanja za reševalce iz vode,
 • organizacij, ki izposojajo opremo in sredstva namenjeno športni dejavnosti in dejavnostim v prostem času,
 • organizacij, ki samostojno opravljajo dejavnost organiziranja raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom,
 • usposobljenosti in opremljenosti potapljačev.

> Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku v ISRVNDN  - pdf

 

> ODLOČBE IRSVNDN

 

> Poročila o delu inšpektorata

 

Poslovni čas in uradne ure izpostav Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  poslovni čas:

- vsak delavnik od 9. do 15.30, pet. do 14.30

uradne ure izpostav:  

- pon. in sre. od 9. do 11. ure

 

SEKTOR ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR

vodja: mag. Romana LAH
naslov: Vojkova 61, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 230 53 68
telefaks: (01) 471 20 41
e-pošta:irsvndn(at)mors.si