Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana      
Telefon: (01) 230 53 68    
Telefaks: (01) 471 20 41      
E-pošta: irsvndn(at)mors.si     

Davčna številka SI:  43612393
Matična številka:  2399202000
TRR:

 


Glavni inšpektor: mag. Boris BALANT, glavni inšpektor
E-pošta: boris.balant(at)mors.si
 

 

Organizacija  

Inšpektorat vodi glavni inšpektor. Sestavljajo ga:

 

 

 

  
 • 13 izpostav.
 
Izpostave:> Celje

> Ljubljana

> Nova Gorica> Postojna> Slovenj Gradec
 > Gorenjska> Maribor> Novo mesto> Ptuj> Trbovlje
 > Koper> Murska Sobota>Posavje  
  KRAJEVNE PRISTOJNOSTI IZPOSTAV -  pdf 

 

 

Naloge

 

> NAČRT IZVAJANJA NALOG IRSVNDN ZA 2019 (pdf)

> IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSVNDN V 2019 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2018 (pdf)

> IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV IRSVNDN V 2017 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 - SPREMEMBA (pdf)

> NAČRT IZVAJANJA NALOG INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IRSVNDN ZA LETO 2017 - DOPOLNITEV (pdf)

 

Na področju varstva pred požarom inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom,
 • delovanja gasilskih enot,
 • pooblaščenih fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo naloge varstva pred požarom,
 • vodenja evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah,
 • izvajanja usposabljanja zaposlenih,
 • izvajanja preventivnih ukrepov,
 • izpolnjevanja zahtev za varnost pred požarom med gradnjo objektov.

Na področju zaščite in reševanja inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
 • uporabe in vzdrževanja zaklonišč,
 • stanja ocen ogroženosti,
 • stanja načrtov zaščite in reševanja,
 • opravljanja nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
 • vodenja podatkov, evidenc in zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o nesrečah in reševalnih intervencijah,
 • organiziranosti, usposobljenosti, opremljenosti in stanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč,
 • delovanja javnih reševalnih služb,
 • usposabljanja delavcev v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

Na področju varstva pred utopitvami inšpektorji izvajajo predvsem nadzor:

 • obratovanja in urejenosti kopališč,
 • usposobljenosti in delovanja reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode,
 • organizacij, ki izvajajo usposabljanja za reševalce iz vode,
 • organizacij, ki izposojajo opremo in sredstva namenjeno športni dejavnosti in dejavnostim v prostem času,
 • organizacij, ki samostojno opravljajo dejavnost organiziranja raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom,
 • usposobljenosti in opremljenosti potapljačev.

> Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku v ISRVNDN  - pdf

 

> ODLOČBE IRSVNDN

 

> Poročila o delu inšpektorata

 

Poslovni čas in uradne ure izpostav Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  poslovni čas:

- vsak delavnik od 9. do 15.30, pet. do 14.30

uradne ure izpostav:  

- pon. in sre. od 9. do 11. ure

 

SEKTOR ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR

vodja: mag. Romana LAH
naslov: Vojkova 61, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 230 53 68
telefaks: (01) 471 20 41
e-pošta:irsvndn(at)mors.si