Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA PODPORO VODENJU

 


Opravlja organizacijske, usklajevalne, nadzorstvene in administrativne naloge za generalnega direktorja ter njegovega namestnika, skrbi za pravočasno pripravo gradiv za Kabinet ministra ter izvaja koordinacijo aktivnosti notranjih organizacijskih enot. Pripravlja osnutek poslovnega plana in sodeluje pri pripravi drugih strateških dokumentov s področja dela URSZR. Spremlja ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja letnega poslovnega plana, letnega načrta dela uprave, sklepov kolegijev ter delovnih teles. Koordinira pripravo in spremlja izvajanje finančnega načrta, predmetnega plana nabav opreme, načrta razvojnih programov, investicijskih dokumentov in drugih ključnih dokumentov za delo uprave.
V sodelovanju z notranjo organizacijsko enoto ministrstva, pristojno za protokol usmerja pripravo in izvedbo proslav, večjih dogodkov in drugih protokolarnih dogodkov s področja dela uprave, zagotavlja tekoče obveščanje javnosti o aktivnostih uprave in usklajuje pripravo odgovorov na novinarska in poslanska vprašanja. Ureja gradivo in pošto namenjeno generalnemu direktorju ali njegovemu namestniku, organizira sestanke in dokumentira njihovo vsebino.
Usklajuje pripravo zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripravo predloga nacionalnega programa in predlogov letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter skrbi za uresničevanje nalog iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugih nacionalnih programov, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Koordinira usklajevanje mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti uprave oziroma ministrstva ter sodeluje pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

 

Boštjan Perne, vodja službe
Telefon (01) 471 26 98
Telefaks: (01) 471 33 20
E-naslov: bostjan.perne(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana