Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

 


Načrtuje, pripravlja, organizira, usklajuje, usmerja in vodi raziskovalne in razvojne projekte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter projekte iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvaja svetovalno, metodološko, analitično, administrativno, strokovno tehnično in izobraževalno podporo projektnemu svetu in projektnim skupinam ter sodeluje z odgovornimi nosilci projektov. Deluje skladno z ustreznimi usmeritvami ministra za način projektnega dela.
Izvaja aktivnosti za pridobivanje finančnih sredstev v okviru različnih finančnih instrumentov/programov (Instrument predpristopne pomoči, Sredstva mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Okvirni program Evropske skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj, Evropski strukturni in kohezijski skladi, Sklad za notranjo varnost, s področja izobraževanja in usposabljanja, informacijske družbe ...).
Usklajuje aktivnosti za izvajanje projektov z drugimi organizacijskimi enotami uprave, na medresorski ravni in zunanjimi ustanovami ter partnerji v Sloveniji in tujini ter skrbi za prenos dobrih praks na področju projektnega vodenja v redno delo uprave. Skrbi za udejanjanje ciljev strategije razvoja informacijske družbe. Nevladnim organizacijam s področja zaščite in reševanja svetuje pri pridobivanju in izvajanju projektov.

 

Mag. Domen Torkar, vodja službe
Telefon (01) 471 18 51
Telefaks: (01) 471 33 20
E-naslov: domen.torkar(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana