Skoči na vsebino

VODSTVO

MINISTRICA ZA OBRAMBO

Andreja KATIČ

 

Andreja Katič se je rodila 22. decembra 1969 v Slovenj Gradcu. Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. 

 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, v kateri je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije (SOS), v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja. Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica Združenja tajnikov (direktorjev občinskih uprav) slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor. Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj med drugim opravlja delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodeluje v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto za leto 2013.

 

Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila do imenovanja na ministrski položaj tudi njegova podpredsednica. Funkcije in dela, ki so bili nezdružljivi z opravljanjem poslanske funkcije, je v predpisanem roku opustila.

 

13. maja 2015 jo je Državni zbor RS na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja imenoval za ministrico za obrambo RS. 

 

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški jezik. Z družino živi v Velenju.

 

DRŽAVNI SEKRETAR

mag. Miloš BIZJAK


 

Rojen je bil 29. maja 1965. 

 

Izobraževanje:

 

1997 – magister obramboslovja, magisterij znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

1990 – diplomirani obramboslovec, univerzitetna izobrazba, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

 

1984–1985 – rezervni častnik, Šola za rezervne častnike, Kruševac

 

1980–1984 – Pedagoška gimnazija, Gimnazija Tolmin

 

Delovne izkušnje:

 

18. 9. 2014 – imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo v Vladi Republike Slovenije 

 

 

1. 12. 1991–18. 9. 2014 – delovna mesta na Ministrstvu za obrambo:

 

koordinator izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,

vodja Kabineta ministra za obrambo,

direktor Uprave za obrambo Postojna,

vodja Uprave za obrambo Nova Gorica,

vodja Izpostave za obrambo Ajdovščina,

vodja oddelka za civilno obrambo, Uprava za obrambo Nova Gorica,              

svetovalec za civilno obrambo, Uprava za obrambo Nova Gorica.

 

 

2. 11. 1990–30. 11. 1991 – delovna mesta na Občini Ajdovščina:

 

svetovalec v oddelku za obrambo,

pripravnik.