Skoči na vsebino

VODSTVO

MINISTER ZA OBRAMBO

Karl ERJAVEC

 

Datum rojstva: 21. junij 1960
 
Izobrazba: diplomirani pravnik
 
Karl Viktor Erjavec se je rodil 21. junija 1960 v Aiseauju v Belgiji. Maturiral je na gimnaziji v Kranju. Leta 1985 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, do leta 1990 je bil zaposlen v gospodarstvu.

 

Med letoma 1995 in 2000 je opravljal funkcijo direktorja strokovne službe v Uradu varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter vodje kabineta varuha človekovih pravic.

 

Leta 2001 je bil imenovan na funkcijo državnega sekretarja za pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje, ki jo je opravljal do leta 2004.

 

Leta 2004 je bil imenovan za ministra za obrambo Republike Slovenije. Funkcijo je opravljal do konca rednega mandata leta 2008. V tem obdobju je med drugim predsedoval vrhu ministrov zveze Nato (Portorož, 2006) ter v času slovenskega predsedovanja Svetu EU pomembno prispeval k sooblikovanju evropske obrambne politike.

 

Leta 2005 je bil izvoljen za predsednika Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DESUS).

 

Leta 2008 je postal minister za okolje in prostor (do leta 2010), februarja 2012 pa je bil imenovan za ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije ter enega izmed podpredsednikov 10. slovenske vlade.

 

13. septembra 2018 ga je Državni zbor RS na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca imenoval za ministra za obrambo RS.

 

Je avtor številnih člankov o varstvu temeljnih človekovih pravic, o delovanju pravosodnega sistema in o varnostnih vprašanjih. Pogosto je predaval na različnih strokovnih seminarjih in posvetih doma ter v tujini.

 

Minister Karl Erjavec je poročen in ima dve hčeri.
 
Znanje tujih jezikov: francosko, angleško, hrvaško, srbsko, nemško

 

Državna sekretarja

DRŽAVNI SEKRETAR

mag. Miloš BIZJAK

 

Izobrazba:  magister obramboslovja, magisterij znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 

Mag. Miloš Bizjak se je rodil 29. maja 1965 v Postojni. Leta 1990 je iz obramboslovja diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in leta 1997 na isti fakulteti magistriral na področju obramboslovja. Po končani fakulteti se je leta 1990 najprej zaposlil v Občini Ajdovščina, kjer je opravil pripravništvo in nato dobil mesto svetovalca v oddelku za obrambo. Od leta 1991 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo, na različnih delovnih mestih. Bil je svetovalec za civilno obrambo v Upravi za obrambo Nova Gorica, vodja oddelka za civilno obrambo v Upravi za obrambo Nova Gorica, vodja Izpostave za obrambo Ajdovščina, vodja Uprave za obrambo Nova Gorica, vodja kabineta ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič, direktor Uprave za obrambo Postojna ter koordinator izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

 

Bil je aktivni udeleženec osamosvojitvene vojne leta 1991. Je rezervni častnik Slovenske vojske s činom poročnik. Šolo za rezervne častnike s področja RKBO je končal leta 1985 v Kruševcu.

 

18. septembra 2014 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo v vladi dr. Mira Cerarja. Državni sekretar je tudi v vladi Marjana Šarca, ki ga je na to mesto imenovala 14. septembra 2018.

 

Prosti čas izkoristi za pohode na bližnji Nanos ali druge hribe. Telesno kondicijo ohranja s pohodništvom, smučanjem in poleti tudi s plavanjem.

 

Mag. Miloš Bizjak je poročen, z ženo Majo imata tri odrasle otroke, hčer in dva sina. Živi v družinski hiši v Podgriču na Primorskem.

 

DRŽAVNI SEKRETAR

dr. Klemen GROŠELJ

 

Izobrazba: doktor obramboslovja, doktorat znanosti na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 

Dr. Klemen Grošelj se je rodil 8. marca 1976 v Kranju. Leta 2000 je iz obramboslovja diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV) in na fakulteti od 1. januarja 2002 najprej delal kot asistent mladi raziskovalec. Po pridobitvi naziva magister obramboslovja oktobra 2004 je na FDV delal kot asistent z magisterijem, po doktoratu iz obramboslovja od oktobra 2007 pa kot raziskovalec in asistent z doktoratom.


Marca 2011 je prevzel naloge svetovalca v Kabinetu ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter bil hkrati imenovan za vodjo Kabineta ministra po pooblastilu. Avgusta 2011 je prevzel vodenje področja za raziskave, poizvedbe in promocijo na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) kot organu v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na uradu je delal tudi v Sektorju za mednarodno sodelovanje in promocijo.


Ima širok nabor družboslovnih znanj, predvsem s področij nacionalne in mednarodne varnosti, sodobnih sistemov nacionalne varnosti, družbene in državne ureditve, delovanja sodobne države, državne in javne uprave ter organizacij, njihovega vodenja in upravljanja. Ima teoretično in praktično znanje s področja projektnega managementa in certifikat PRINCE.


Je dober poznavalec mednarodnih odnosov, dogajanja in mehanizmov v evropskem in mednarodnem okolju ter ima znanje analize geografskega prostora. Odlično pozna delovanje organizacij in mehanizme odločanja, tudi v kriznih razmerah.


Govori angleški, italijanski, nemški, srbski/hrvaški in ruski jezik.


Na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo v Vladi Republike Slovenije  je bil dr. Klemen Grošelj imenovan 14. septembra 2018.


Je poročen ter ima hčer in sina.