Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Razvid upravnih zadev s stopnjo zahtevnosti odločanja

Smernice, načrti, programi, poročila, študije, vojaška doktrina ...

2018

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2017 -  PDF, 5,1 MB, 106 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 - PDF, 2 MB, 70 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2017 - PDF, 373KB, 6 strani

 

2017

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2016 -  PDF, 1,9 MB, 122 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016 - PDF, 2 MB, 70 strani

Strateški pregled obrambe 2016 -  PDF, 6 MB, 8 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2016 - PDF, 66KB, 5 strani

 

2016 

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2015 -  PDF, 7,5 MB, 112 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2015 - PDF, 2 MB, 65 strani

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020 - PDF, 645 KB, 50 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2015 - PDF, 43KB, 5 strani

 

2015 

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014 -  PDF, 2,5 MB, 101 stran

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014 - PDF, 2 MB, 88 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2014 - PDF, 41 KB, 5 strani

 

2014 

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2013 -  PDF, 5,8 MB, 100 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013 - PDF, 880 KB, 84 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2013 - PDF, 35 KB, 4 strani

 

2013

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2012 -  PDF, 1 MB, 102 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2012 - PDF, 450KB, 74 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2012 - PDF, 40 KB, 3 strani

> Srednjeročni obrambni program RS 2013-2018 -  PDF, 400 KB, 51 strani

 

2012

> Obrambna strategija Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80000-1/4 z dne 7.12.2012) - PDF, 230 KB, 18 strani)

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2011 -  PDF, 1,2 MB, 118 strani

> Nakup kolesnikov 8 X 8 - Ministrstvo za obrambo je z družbama Rotis plus, d. o. o., in Patria Land Services Oy podpisalo Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s pogodbo o nakupu SKOV 8 x 8:  Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij - PDF, 950 KB, 7 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011 - PDF, 2,8 MB, 73 strani

> Letni program dela Rdečega križa Slovenije za leto 2012 -  PDF, 1,4 MB, 113 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2011 - PDF, 45 KB, 4 strani 

 

2011

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2010 -  PDF, 1,2 MB, 90 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2010 - PDF, 2,2 MB, 92 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2010 - PDF, 50 KB, 5 strani

 

2010

> Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 - slo, en PDF, 720 KB, 63 strani

> Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah  -  PDF, 1,6 MB, 17 strani

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2009 -  PDF, 770 KB, 76 strani

> Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije - slo, en  PDF, 285 KB, 57 strani

> Prvi del mednarodne primerjalne študije o ureditvi duhovne oskrbe vojakov v Evropi in Natu -  PDF, 550 KB, 137 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2009 -  PDF, 50 KB, 5 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2009 -  PDF, 628 KB, 106 strani

 

2009 

> Strateški pregled obrambnega resorja 2009 - PDF, 520 KB, 54 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2008 -  PDF, 850 KB, 138 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2008 -  PDF, 54 KB, 6 strani

> Končno poročilo o preiskavi letalskega resnega incidenta - katapultiranje iz letala Slovenske vojske Pilatus PC-9M, reg. oznake L9-63 dne 10. marca 2008 - PDF, 500KB, 35 strani

 

2008

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2007 -  PDF, 4,3 MB, 48 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2007 -  PDF, 700 KB, 97 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2007 -  PDF, 52 KB, 6 strani

 

2007

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2006 -  PDF, 450 KB, 53 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2006 -  PDF, 570 KB, 83 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2006 -  PDF, 126 KB, 5 strani

 

2006

> Srednjeročni obrambni program 2007-2012 -  PDF, 1 MB, 66 strani

> VOJAŠKA DOKTRINA -  PDF, 6,2 MB, 112 strani

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2005 -  PDF, 300 KB, 51 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2005 -  PDF, 320 KB, 53 strani
> Izvoz/uvozu vojaškega orožja in opreme v letu 2005 -  PDF, 208 KB, 4 strani

 

2005

> Srednjeročni obrambni program 2005-2010 -  PDF, 770 KB, 56 strani
> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2004 -  PDF, 337 KB, 52 strani
> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2004 -  PDF, 300 KB, 31 strani
> Končno poročilo o preiskavi letalske nesreče letala Slovenske vojske pilatus PC 9 s serijsko št. 181 in z reg. oznako L9-52 -  PDF, 337 KB, 21 strani
> Rebalans finančnega načrta za leto 2005 -  PDF, 136 KB, 10 strani
> Izvoz/uvozu vojaškega orožja in opreme v letu 2004 -  PDF, 208 KB, 4 strani

 

2004

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003 -  PDF, 500 KB, 53 strani

> Strateški pregled obrambe 2002/2003 z vizijo razvoja do leta 2015 -  PDF, 1,7 MB, 90 strani
> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2003 -  PDF, 300 KB, 33 strani; Priloga 1 -  PDF, 100 KB; Priloga 2 -  PDF, 100 KB

 

2003

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2002 -  PDF, 270 KB, 37 strani; Priloga 1 -  PDF, 70 KB; Priloga 2 -  PDF, 30 KB