Skoči na vsebino

ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Razvid upravnih zadev s stopnjo zahtevnosti odločanja

Smernice, načrti, programi, poročila, študije, vojaška doktrina ...

2018

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2017 -  PDF, 5,1 MB, 106 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 - PDF, 2 MB, 70 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2017 - PDF, 373KB, 6 strani

 

2017

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2016 -  PDF, 1,9 MB, 122 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016 - PDF, 2 MB, 70 strani

Strateški pregled obrambe 2016 -  PDF, 6 MB, 8 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2016 - PDF, 66KB, 5 strani

 

2016 

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2015 -  PDF, 7,5 MB, 112 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2015 - PDF, 2 MB, 65 strani

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020 - PDF, 645 KB, 50 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2015 - PDF, 43KB, 5 strani

 

2015 

Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2014 -  PDF, 2,5 MB, 101 stran

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014 - PDF, 2 MB, 88 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2014 - PDF, 41 KB, 5 strani

 

2014 

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2013 -  PDF, 5,8 MB, 100 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013 - PDF, 880 KB, 84 strani

Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2013 - PDF, 35 KB, 4 strani

 

2013

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2012 -  PDF, 1 MB, 102 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2012 - PDF, 450KB, 74 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2012 - PDF, 40 KB, 3 strani

> Srednjeročni obrambni program RS 2013-2018 -  PDF, 400 KB, 51 strani

 

2012

> Obrambna strategija Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80000-1/4 z dne 7.12.2012) - PDF, 230 KB, 18 strani)

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2011 -  PDF, 1,2 MB, 118 strani

> Nakup kolesnikov 8 X 8 - Ministrstvo za obrambo je z družbama Rotis plus, d. o. o., in Patria Land Services Oy podpisalo Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s pogodbo o nakupu SKOV 8 x 8:  Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij - PDF, 950 KB, 7 strani

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2011 - PDF, 2,8 MB, 73 strani

> Letni program dela Rdečega križa Slovenije za leto 2012 -  PDF, 1,4 MB, 113 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2011 - PDF, 45 KB, 4 strani 

 

2011

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2010 -  PDF, 1,2 MB, 90 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2010 - PDF, 2,2 MB, 92 strani

> Uvoz/izvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2010 - PDF, 50 KB, 5 strani

 

2010

> Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 - slo, en PDF, 720 KB, 63 strani

> Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah  -  PDF, 1,6 MB, 17 strani

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2009 -  PDF, 770 KB, 76 strani

> Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije - slo, en  PDF, 285 KB, 57 strani

> Prvi del mednarodne primerjalne študije o ureditvi duhovne oskrbe vojakov v Evropi in Natu -  PDF, 550 KB, 137 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2009 -  PDF, 50 KB, 5 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2009 -  PDF, 628 KB, 106 strani

 

2009 

> Strateški pregled obrambnega resorja 2009 - PDF, 520 KB, 54 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2008 -  PDF, 850 KB, 138 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2008 -  PDF, 54 KB, 6 strani

> Končno poročilo o preiskavi letalskega resnega incidenta - katapultiranje iz letala Slovenske vojske Pilatus PC-9M, reg. oznake L9-63 dne 10. marca 2008 - PDF, 500KB, 35 strani

 

2008

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2007 -  PDF, 4,3 MB, 48 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2007 -  PDF, 700 KB, 97 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2007 -  PDF, 52 KB, 6 strani

 

2007

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2006 -  PDF, 450 KB, 53 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2006 -  PDF, 570 KB, 83 strani

> Izvoz/uvoz vojaškega orožja in opreme v letu 2006 -  PDF, 126 KB, 5 strani

 

2006

> Srednjeročni obrambni program 2007-2012 -  PDF, 1 MB, 66 strani

> VOJAŠKA DOKTRINA -  PDF, 6,2 MB, 112 strani

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2005 -  PDF, 300 KB, 51 strani

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2005 -  PDF, 320 KB, 53 strani
> Izvoz/uvozu vojaškega orožja in opreme v letu 2005 -  PDF, 208 KB, 4 strani

 

2005

> Srednjeročni obrambni program 2005-2010 -  PDF, 770 KB, 56 strani
> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2004 -  PDF, 337 KB, 52 strani
> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2004 -  PDF, 300 KB, 31 strani
> Končno poročilo o preiskavi letalske nesreče letala Slovenske vojske pilatus PC 9 s serijsko št. 181 in z reg. oznako L9-52 -  PDF, 337 KB, 21 strani
> Rebalans finančnega načrta za leto 2005 -  PDF, 136 KB, 10 strani
> Izvoz/uvozu vojaškega orožja in opreme v letu 2004 -  PDF, 208 KB, 4 strani

 

2004

> Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2003 -  PDF, 500 KB, 53 strani

> Strateški pregled obrambe 2002/2003 z vizijo razvoja do leta 2015 -  PDF, 1,7 MB, 90 strani
> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2003 -  PDF, 300 KB, 33 strani; Priloga 1 -  PDF, 100 KB; Priloga 2 -  PDF, 100 KB

 

2003

> Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2002 -  PDF, 270 KB, 37 strani; Priloga 1 -  PDF, 70 KB; Priloga 2 -  PDF, 30 KB