Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV

 

V pripravi na ministrstvu

 

 

 

 

V medresorskem usklajevanju 

 

osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, EVA - 2016-1911-0008 - predlog objavljen 15. maja 2018, rok za pripombe je 15. junij 2018

 

Predlog Uredbe o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti, EVA - 2018-1911-0009 - predlog objavljen 10. aprila 2018, rok za pripombe je 13. april 2018

 

UREDBA o spremembi Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka - predlog objavljen 8. marca 2018, rok za pripombe je 15. marec 2018

 

Predlog Uredbe o kriznem upravljanju in vodenju ter nacionalnem centru za krizno upravljanje in medresorski analitični skupini- predlog objavljen 15. februarja 2018, rok za pripombe je 22. februar 2018.

 

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu, EVA 2018-1911-0006 - predlog objavljen 1. februarja 2018, rok za pripombe je 12. februar 2018.

 

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora, EVA 2017-1911-0011 - predlog objavljen 5. decembra 2017, rok za pripombe je 19. december 2017.

 

> Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov - predlog objavljen 18. maja 2017, rok za pripombe je 24. maj 2017. 

 

> Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - predlog objavljen 5. maja 2017, rok za pripombe je 10. maj 2017. 

 

> Zakon o kritični infrastrukturi - predlog objavljen 30. decembra 2016, rok za pripombe je 31. januar 2017. 

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oznakah v Slovenski vojski - pdf - Predlog objavljen 10. marca 2017. Rok za oddajo pripomb je do 17. marca 2017. 

 

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - Predlog objavljen 9. decembra 2016, rok za oddajo pripomb je do 10. januarja 2017

 

> Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede - PDF - Predlog objavljen 1. septembra 2016, rok za oddajo pripomb je do 30. septembra 2016 

 

 

 

V državnozborskem postopku

 

Zakon o obrambi - docx - objavljeno 1. septembra 2017

 

> Zakon o službi v Slovenski vojski - doc - objavljeno 1. septembra 2017 

 

 

 

V vladnem postopku

 

 

  

 

Predloge, mnenja ali pripombe na zgoraj naštete predloge predpisov lahko posredujete v elektronski obliki na naslov glavna.pisarna(at)mors.si ali papirni obliki na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

 

Pripombe bomo javno objavili, če pa objave svoje pripombe ne želite, prosimo, da na to izrecno opozorite.