Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

V Republiki Sloveniji so tako kot v Evropski uniji, pravne vsebine (podatki in besedila predpisov, sodna praksa in druge podobne informacije) brezplačno dostopne na svetovnem spletu.

Povezave na važnejše vire pravnih informacij:

Važnejši predpisi z delovnega področja Ministrstva za obrambo:

> I OBRAMBA DRŽAVE

> II VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

DRUGO

OPOZORILO

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.